Η ολοκλήρωση λειτουργίας myDATA και το ηλεκτρονικό Δ. Αποστολής στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

https://www.taxheaven.gr/news/60231/h-oloklhrwsh-leitoyrgias-mydata-kai-to-hlektroniko-d-apostolhs-sto-eoniko-strathgiko-sxedio-gia-thn-katapolemhsh-ths-diafooras

Η ολοκλήρωση λειτουργίας myDATA και το ηλεκτρονικό Δ. Αποστολής στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Π.Υ.Σ. 19/2022 Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) 2022-2025

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 19 της 12.7.2022 για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) 2022-2025.
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) συνιστά την εθνική στρατηγική για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς για την περίοδο αναφοράς 2022-2025. Το ΕΣΣΚΔ αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής τετραετούς ορίζοντα για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση οριζόντιων και τομεακών δράσεων και έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό συντονισμού της δράσης των φορέων άσκησης δημόσιας πολιτικής στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων, παρεμβάσεων και έργων που στοχεύουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς.

Στις δράσεις των φορέων 2022-2025 περιέχονται και αυτές που πρέπει να υλοποιήσει η ΑΑΔΕ και οι οποίες είναι μεταξύ άλλων:

 

Α/Α Δράσης     Στρατηγικοί Στόχοι         Α/Α Ειδικού Στόχου   Α/Α              Δράσεις                  Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης

29 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.1
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες

Υπουργείο Οικονομικών

30 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.2
Προμήθεια Συστήματος Επιχειρησιακής Νοημοσύνης/Ανάλυσης Δεδομένων για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου τηςΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

31 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.3
Διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέσω της προμήθειας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management)

ΑΑΔΕ

32 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.4
Ανάπτυξη ΠΣ Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

33 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.5
Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την αξιοποίηση των δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

34 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.6
Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

35 Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς 1.4 1.4.7
Ολοκλήρωση λειτουργίας my Data και Σχεδίου Αξιοποίησης Δεδομένων από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

Συνημμένα
711.9111328125 kb -FEK_138_13_07_2022.pdf

ww.taxheaven.gr/attachment/9740