«Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ 26-10-2022 ΚΥΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ (4)

Περισσότερα

Θέμα: Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους

26-10-2022 ΚΥΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ (1)

Περισσότερα