«Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ 26-10-2022 ΚΥΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ (4)