ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών το 2021 στην Ελλάδα

https://energypress.gr/news/elstat-i-katanalosi-petrelaioeidon-2021-stin-ellada

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών στη Χώρα για το έτος 2021 και τα οριστικά στοιχεία για το έτος 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών για το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2020, με τις αντίστοιχες ποσότητες να ανέρχονται σε 6.687.434 μετρικούς τόνους για το έτος 2021 και 6.690.694 μετρικούς τόνους για το έτος 2020 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση στην ετήσια κατανάλωση της αμόλυβδης βενζίνης κατά 5,1%, της βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 98/100 κατά 13,6%, του πετρελαίου κίνησης κατά 4,1%, καθώς και του υγραερίου κατά 6,6%. Αντίθετα, μείωση της ετήσιας κατανάλωσης παρατηρείται στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 16,7% και στις κατηγορίες μαζούτ χαμηλού και υψηλού θείου με ποσοστά 9,8% και 13,6%, αντίστοιχα (Πίνακας 1, Γράφημα 2)

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις περιφέρειες της Χώρας για τα έτη 2015-2021. Κατά το έτος 2021, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.

Στον Χάρτη 1 απεικονίζεται η περιφερειακή κατανομή της κατανάλωσης πετρελαιοειδών στη Χώρα, με βάση τα στοιχεία του έτους 2021.