Πιο “σκληρές” ποινές στα πρατήρια για νοθευμένα καύσιμα – Έως και 3μηνα λουκέτα και 500.000 ευρώ πρόστιμα

https://energypress.gr/news/pio-sklires-poines-sta-pratiria-gia-notheymena-kaysima-eos-kai-3mina-loyketa-kai-500000-eyro

Πιο "σκληρές" ποινές στα πρατήρια για νοθευμένα καύσιμα - Έως και 3μηνα λουκέτα και 500.000 ευρώ πρόστιμα

24 03 2023 | 08:13

Αυστηρότερες ποινές, με πρόστιμα έως και 500.000, μέχρι και «λουκέτο» από 10 έως και 90 ημέρες θα μπορούν πλέον να επιβάλουν όλες οι ελεγκτικές ή διωκτικές αρχές πέραν των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε πρατήρια που εντοπίζονται νοθευμένα καύσιμα.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπονται:

  1. Όταν προκύπτει λαθρεμπόριο το οποίο βεβαιώνεται μετά την εξέταση δείγματος από το Γενικό Χημείο του Κράτους κατόπιν ελέγχου που διενεργείται είτε από τις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, σφραγίζεται η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από 10 έως και 90 ημέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
  2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων είναι τα τελωνεία και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ. Αν κρίνεται αναγκαίο ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  3. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως και 500.000 ευρώ. Ενδεικτικά σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών πρόστιμο από 50.000 έως και 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
  4. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του 50% του προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει ενταχθεί σε ρύθμιση το υπόλοιπο 50%.