ΛΗΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τρίτη 2/5/2023

Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ στην οποία αναφερόντουσαν τα εξής σχετικά με την έναρξη και λήξη της διάθεσης τους πετρελαίου θέρμανσης .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 30/9/2022

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της χειμερινής περιόδου διακίνησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης είναι η Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και η λήξη η Τρίτη 2 Μαΐου 2023, σύμφωνα με την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» άρ.73.