Προγραμματισμός επιθεωρήσεων και ελέγχων σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις, πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κάβαλας και Π.Ε Θάσου για το έτος 2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα: 14-02-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ.πρωτ: 38955/3208 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς) στις περιπτώσεις αφαίρεσης της υφιστάμενης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Περισσότερα

Καθορισμός εγκαταστάσεων (πρατηρίων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων) περιοχών ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του έτους 2023.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 8ο χιλ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας:

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΑΔΑ: ΨΟΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΖ Αριθ. ΦΕΚ: Β ́6960/30.12.2022 Αθήνα, 30/12/2022 Α. 1188 Α) ΓΕΝΙΚΗ

Περισσότερα

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού ∆ιαγωνισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Περισσότερα

Α.1177/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1156/2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5646).

https://www.taxheaven.gr/circulars/41928/a-1177-2022 Αριθμ. Α 1177/14.12.2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1156/2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του

Περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ :Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Περισσότερα

Με λαμπρότητα η εκδήλωση-θεσμός απονομής των Βραβείων Βιώσιμης, Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α.

πηγή: www.eea.gr Σε μία λαμπρή εκδήλωση, με καλλιτεχνικό χρώμα αλλά και συγκινησιακές στιγμές, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Βιώσιμης – Καινοτόμου &

Περισσότερα

Επιστολή διαμαρτυρίας για αλλαγή Χρόνου ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820860 E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr                                                                                                                  Αρ.Πρωτ. 7487                                                                            Αθήνα,

Περισσότερα

Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/ 24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 106242/2022 ΦΕΚ 5702/Β/7-11-2022 Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ’ αρ. 91354/ 24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

αριθ. πρωτ. 352449/07-11-2022 Διακήρυξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

Περισσότερα

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «καυσίμων κίνησης της ΥΠΑ

Τμήμα Προμηθειών-Δ11/Ε Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Σας διαβιβάζουμε περίληψη  της με  αριθμ. 52/2022  Διακήρυξής μας, για την

Περισσότερα

«Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ 26-10-2022 ΚΥΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ (4)

Περισσότερα

Θέμα: Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους

26-10-2022 ΚΥΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ (1)

Περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Β.Ε ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΥΡΙΟ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Την Τρίτη 18/10/22 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ο.Β.Ε. αποτελούμενη από το Πρόεδρο κ.Μιχάλη Κιούση, το Γεν.Γραμματέα κ.Αργύρη Παπαθανασίου και τον

Περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Την Δευτέρα 17/10/22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας αποτελούμενη από τους: κ.Μιχάλη Κιούση Πρόεδρο, κ.Αθανάσιο Παπαδόπουλο Αντιπρόεδρο και  κα.Μαρία

Περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820860 E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr                                                                                                                                                                 

Περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διευκρινήσεις σχετικά με τους διανομείς LNG και CNG

 υπ’αριθμ πρωτ. 315382/11/10/22 Εγκύκλιο της υπηρεσίας  Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) , Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Γενική

Περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ προσαυξημένο κατά δύο λεπτά (0,02) του ευρώ- ΦΕΚ 5203 ΤΕΥΧΟΣ Β /7-10-22

Αριθμ. 95216 ΦΕΚ 5203 ΤΕΥΧΟΣ Β /7-10-22 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37356/08-04-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περιστολή φαινομένων

Περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 14/10/22 ΚΑΙ ΛΗΞΗ 2/5/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 30/9/2022 Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της χειμερινής περιόδου διακίνησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης είναι

Περισσότερα

Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόσκληση 1/2022 Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από

Περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ- ΕΚΡΟΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΣ4 ΚΥΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ γραφείο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/08/2022 Αριθ. Πρωτ.: Α 1119 Θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας

Περισσότερα