ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Β.Ε.

Παράταση υποβολής φακέλων εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων πρατηρίων για τα συστήματα εισροών – εκροών

 

Η ΟΒΕ ενημερώνει τους βενζινοπώλες που υπέβαλλαν αίτηση χρηματοδότησης συστημάτων εισροών εκροών, η οποία εγκρίθηκε και για την ολοκλήρωση της επιδότησης, απαιτούνταν η υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου μέχρι 19 Μαΐου 2014, ότι η υποβολή αυτή παρατάθηκε μέχρι συμπλήρωσης των στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους.  Αυτό αναφέρει η απόφαση Φ2 1404/22.5.2014 του υπουργείου Ανάπτυξης μετά από σχετικές διαβουλεύσεις και υποβολή αιτήματος από την ΟΒΕ για να δοθεί εύλογος χρόνος συμπλήρωσης των φακέλων.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ