Παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ΕΛΠΕ

Για τις 30 Μαΐου μετατέθηκε τελικώς η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 50,1% των ΕΛΠΕ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το Capital.gr στη διαδικασία της υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων, που προηγήθηκε, υπήρξαν αιτήματα από ενδιαφερόμενους για παράταση της προθεσμίας.

Παρότι η πλευρά των πωλητών (ΤΑΙΠΕΔ, Δημόσιο, Paneuropean) επιθυμεί την κατά το δυνατόν ταχύτερη πρόοδο της διαδικασίας, όπως συνέβη και στο παρελθόν σε άλλους διαγωνισμούς, το αίτημα ικανοποιήθηκε με ολιγοήμερη παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου.

Νωρίτερα το Capital.gr είχε αναφέρει:

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, δηλαδή την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, έχει μπει ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% του ομίλου των ΕΛΠΕ.

Η προθεσμία που έχει οριστεί στην προκήρυξη λήγει αύριο Παρασκευή 18 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως κάποιοι εκ των συμμετεχόντων στη φάση που προηγήθηκε, δηλαδή της παροχής διευκρινίσεων, ζήτησαν να δοθεί παράταση.

Η εικόνα που υπήρχε μέχρι χθες ωστόσο ήταν ότι δεν έχει αποφασιστεί αλλαγή ημερομηνίας, ενώ ακόμη και εάν γίνει δεκτό το αίτημα (όπως είχε γίνει αντίστοιχα και σε προηγούμενους διαγωνισμούς όταν το ζήτησαν ενδιαφερόμενοι) η παράταση που θα δοθεί θα είναι ολιγοήμερη. Και αυτό διότι επιθυμία της πλευράς των πωλητών (ΤΑΙΠΕΔ, Δημόσιο, όμιλος Paneuropean) είναι η διαδικασία να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό.

Τώρα σε ό,τι αφορά τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, συνολικά υπήρξαν 8 ερωτήματα που αφορούσαν στα εξής:

Το δίκαιο το οποίο θα διέπεται ο διαγωνισμός και εάν ισχύουν οι περιορισμοί διαγωνιστικών διαδικασιών της ΕΕ
Το στάδιο στο οποίο θα οριστικοποιηθεί το σύμφωνο πώλησης
Το στάδιο κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό που έχουν οριστεί
Τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν συμμετέχοντες που είναι φυσικά πρόσωπα ή επενδυτικά funds
Τα δικαιώματα που θα έχει στο μάνατζμεντ ο προτιμητέος επενδυτής
Το δικαίωμα συμμετοχής ομοειδών εταιρειών με ίδια δραστηριότητα με τα ΕΛΠΕ από χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Το ΤΑΙΠΕΔ στις διευκρινίσεις που έχει παράσχει αναφέρει ότι ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το νόμο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου (3986/2011).

Για τον ακριβή αριθμό των μετοχών, τονίζεται ότι θα προσδιοριστεί στη φάση των δεσμευτικών προσφορών ενώ στη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επενδυτές αρκεί να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για την απόκτηση τουλάχιστον του 50,1% των μετοχών.

Στη φάση των δεσμευτικών προσφορών θα καταρτιστεί και το σύμφωνο πώλησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού εξαρχής, δηλαδή και στη φάση της εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος. Το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά προαπαιτούμενα ενώ όπως διευκρινίζεται από το ταμείο ο προτιμητέος επενδυτής θα μπορεί να διορίσει την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.

Τέλος το Ταμείο αναφέρει ότι στο διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν εταιρείες με δραστηριότητες παρόμοιες με τα ΕΛΠΕ από όλες τις επιλέξιμες χώρες που προβλέπονται στη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον πληρούν τα οικονομικά, νομικά και τεχνικά κριτήρια.

Επίσης αποκλείονται οι εταιρείες από μη συνεργάσιμες χώρες ή από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει διπλωματικές σχέσεις ή που κρίνεται σκόπιμο να αποκλειστούν για λόγους εθνικού συμφέροντος και εθνικής και ενεργειακής ασφάλειας.

πηγή: Capital.gr