ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο.Β.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  1. Αρ.Πρωτ.7116    Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

Αρ.Πρωτ.7116    Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει.

 

Σχετικό : Αριθ. Πρωτ.: οικ. 68200/777/10-9-2018 έγγραφό σας.

 

Κύριοι,

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τον ακριβή αριθμό των πρατηρίων που βρίσκονται κάτω από πολυκατοικία δεν μπορούμε να τον γνωρίζουμε με ακρίβεια.

Τα πρατήρια αυτά εκτιμούμε πως είναι εκατοντάδες ανά την χώρα.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως ΕΛΑΧΙΣΤΑ από αυτά έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του Ν. 4439/2016 για λόγους που αφορούν πέραν του σημαντικού κόστους για την προσαρμογή τους και λόγους δυσκολιών κατά την εξέταση των φακέλων τους από τις κατά τόπους διευθύνσεις συγκοινωνιών.

Πολλά από αυτά τα πρατήρια είναι είτε πεζοδρομιακά, είτε έχουν μικρούς ακάλυπτους χώρους, είτε βρίσκονται μέσα σε σταθμούς ή κάτω από κτίρια, με αποτέλεσμα οι κατά τόπους διευθύνσεις συγκοινωνιών να μην εγκρίνουν την προσαρμογή τους για λόγους που αφορούν στην επέκταση των ζωνών εκρηκτικότητας είτε εκτός των οικοπέδων, είτε εντός των κτιρίων των πρατηρίων. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ μέχρι τις 30 Οκτώβρη 2018 να προσαρμοστούν και να έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες και πως οι διευθύνσεις συγκοινωνιών πρέπει να λάβουν σαφείς οδηγίες προκειμένου να μπορούν να προχωρούν τα θέματα που κατατίθενται σε αυτές.

 

Παρομοίως ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά σε απαγορευτικές αποστάσεις, που επίσης για αντίστοιχους λόγους δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν και η εκτίμησή μας είναι πως και για αυτά η ημερομηνία 10-12-2018 δεν θα φανεί επαρκής ώστε να προλάβουν να προσαρμοστούν. Και τα πρατήρια αυτά είναι επίσης εκατοντάδες, ενώ πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι απαγορευτικές χρήσεις “φυτρώνουν” ανεμπόδιστα δυστυχώς δίπλα στα πρατήρια με αποτέλεσμα να προκύπτουν πρατήρια κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις που πριν από μερικούς μήνες δεν θεωρούνταν τέτοια.

 

Από συζητήσεις επίσης με εγκαταστάτες που υλοποιούν τα σχετικά μέτρα, έχουμε πληροφορηθεί πως ακόμα και αν όλα τα πρατήρια είχαν ήδη λάβει εγκεκριμένες μελέτες, δεν θα προλάβαιναν να υλοποιήσουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα έργα.

 

Αναμένουμε ενέργειές σας και πάντα στη διάθεσή σας.

——————————————————————————————————————————————————-

2. Αρ.Πρωτ.7119               Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

Αρ.Πρωτ.7119                                                     Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

 

Προς το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

  • Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Βούρδα
  • Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

 

Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων κ. Σκυλλάκο Αριστομένη

 

Κοινοποίηση:         – Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

  • Γραφείο Υφυπουργού

Αξιότιμοι κύριοι,

Διαβάζοντας την πρόσφατη εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε πριν λίγες μέρες, θεωρούμε πως αυτή βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση γενικά.

Σε ορισμένες – λίγες περιπτώσεις η εγκύκλιος αντίκειται σε ανώτερες διατάξεις αυτής.

Π.χ η μη θεώρηση του απλού διανομέα ως χαρακτηριστικού σημείου αντίκειται στο Π.Δ. 595/1984 και ο καθορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων ως να ήταν απαγορευόμενες αντίκειται στο Ν. 2801/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα μετά και το Ν. 4530/2018.

Επισημαίνουμε πάντως πως δεν διαφωνούμε με την πρόθεση και την ουσία των σχετικών κειμένων της εγκυκλίου, πλην όμως τονίζουμε πως τέτοιου είδους παρεμβάσεις χρειάζονται είτε νομοθετική ρύθμιση είτε αντίστοιχα τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 τις οποίες δεν έχουμε αντίρρηση να υποστηρίξουμε.

Επίσης, αφουγκραζόμενοι το κλίμα που επικρατεί μετά και την εγκύκλιο στις κατά τόπους διευθύνσεις συγκοινωνιών, διαπιστώνουμε πως δυστυχώς η κάθε μία από αυτές ανά τη χώρα θα λειτουργεί κατά περίπτωση και κατά το δοκούν, κάτι που από την πλευρά μας θεωρούμε πως δεν είναι ορθό.

Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται το ίδιο από όλα τα όργανα της πολιτείας και προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να υπάρξουν το συντομότερο δυνατό,  παραδείγματα με υποδείγματα σχεδίων και προτάσεις προκειμένου να δίνονται λύσεις κοινές για όλη τη χώρα και να μην λειτουργεί ο καθένας κατά το δοκούν.

Από την πλευρά μας θεωρούμε πως πρέπει κατ’ ελάχιστο να υπάρξουν 5 υποδείγματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις σε αυτά οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές :

Α) Υπόδειγμα ζωνών εκρηκτικότητας και υπόδειξης μέτρων με στάθμευση βυτιοφόρου εκτός έκτασης πρατηρίου χωρίς την εκτέλεση πρόσθετων έργων π.χ σε θέσεις όπου δεν απαγορεύεται η στάση.

Β) Υπόδειγμα ζωνών εκρηκτικότητας και υπόδειξης μέτρων με στάθμευση βυτιοφόρου εντός έκτασης πρατηρίου με τη ζώνη να βρίσκεται εκτός της έκτασης του πρατηρίου

Γ) Υπόδειγμα με δυνατότητες περιορισμού των ζωνών εκρηκτικότητας εκτός κλειστών χώρων π.χ. με την διατήρηση κλειστών αεροστεγών ανοιγμάτων, ή με την τοποθέτηση αεροστεγών ρολών,  ή με όποια άλλη εφικτή πρόταση.

Δ) Υπόδειγμα με ζώνες εκρηκτικότητας κάτωθι στεγασμένων χώρων ή στεγάστρων, όταν εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φυσικός αερισμός των χώρων

Ε) Υπόδειγμα γείωσης μικτού διανομέα

Από την πλευρά μας θα επεξεργαστούμε κατά την άποψή μας σχετικά υποδείγματα και θα επανέλθουμε με πρότασή μας επί αυτών σύντομα.

Τέλος, θέλουμε για ακόμα μια φορά να επισημάνουμε πως, το αυξημένο κόστος των μέτρων, οι δυσερμηνείες των νόμων που μέχρι την εγκύκλιο επικράτησαν και ορισμένες εξ’ αυτών παραμένουν ακόμα και σήμερα, επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στην προσαρμογή των πρατηρίων κάτωθι κτιρίων και κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις, με αποτέλεσμα οι χρόνοι που απομένουν να ΜΗΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ.

Παρακαλούμε συνεπώς για την παράταση των εν λόγω χρόνων κατά 1 έτος τουλάχιστο και παράλληλα για την έκδοση διευκρινιστικών υποδειγμάτων τα οποία θα περιορίσουν σημαντικά τις παραμένουσες δυσερμηνείες στην εφαρμογή των νόμων.

——————————————————————————————————————————————————–

3.   Αρ.Πρωτ.7124             Αθήνα, 15/10/2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

Αρ.Πρωτ.7124             Αθήνα, 15/10/2018

 

Προς το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

  • Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Βούρδα
  • Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

 

Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων κ. Σκυλλάκο Αριστομένη

 

Κοινοποίηση:         – Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

  • Γραφείο Υφυπουργού

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής μας σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες προτάσεις της Ομοσπονδίας μας προκειμένου να βοηθήσουμε από την πλευρά μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στα πρατήρια καυσίμων:

 

  1. Προτείνουμε την τροποποίηση του ΠΔ 595/1984 προκειμένου να μη θεωρείται χαρακτηριστικό σημείο ο διανομέας υγραερίου. Επίσης προτείνουμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με τροποποίηση του Ν4530/2018 προκειμένου να μην επιτρέπεται η προσθήκη υγραερίου σε πρατήρια που βρίσκονται κάτω από τις απαγορευόμενες χρήσεις όπως αυτές καθορίζονται από το Ν.2801/2000 μέχρι και σήμερα.
  2. Προτείνουμε την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την προσθήκη υγραερίου σε πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά σε απαγορευτικές αποστάσεις όπως άλλωστε καθόριζε και ο Ν. 4530/2018.
  3. Προτείνουμε την παράταση των προθεσμιών του Ν. 4530/2018 για τα πρατήρια κάτωθι κτιρίων και κοντά σε απαγορευτικές αποστάσεις κατά 1 τουλάχιστο έτος.
  4. Προτείνουμε την υιοθέτηση των ακόλουθων υποδειγμάτων προκειμένου για την αδειοδότηση των πρατηρίων χωρίς πρόσθετες άδειες και εγκρίσεις και για την εφαρμογή αυτών κατά την εξέταση των φακέλων από όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας: