ΠΗΓΕΣ

 

 

1.      Υπουργείο Ανάπτυξης

 

2.      ΙΟΒΕ: Κλαδική Μελέτη «Ο κλάδος της  εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα».

 

3.      Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών : Κλαδική Μελέτη για τον επαγγελματικό κλάδο των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 

4.      Περιοδικό Βιομηχανία & Ενέργεια

 

5.      Επιστημονικές ημερίδες :

 

Α) Ε.Μ.Π. : Εξέλιξη των εκπομπών ρύπων στην Αθήνα

 

Β) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πετρελαιοκίνηση και Οικονομία.

 

Γ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών : Ημερίδα ECOSITY (Περιβάλλον και κυκλοφορία).

 

Δ) Υπουργείο Συγκοινωνιών : Εκπομπές Καυσαερίων   Πετρελαιοκίνηση -Ισχύον Καθεστώς.

 

Ε) ΕΛΠΕ : Ημερίδα ECOSITY (Πετρελαιοκίνηση   Περιβάλλον   Υγεία   Οικονομία).

 

6.       Πρακτικά Βουλής 11-12-1991.

 

7.       ICAP : Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2004.

 

8.       Greenpeace : Diesel ο σιωπηρός δολοφόνος.

 

9.       Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών

 

10.  Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος : Λεύκωμα «25 χρόνια Ο.Β.Ε.».

 

11.  Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης.

 

Τεχνική Εταιρεία (εγκατάσταση φυσικού αερίου).