Πρόσκληση σε δεύτερη διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος διοργανώνει  και δεύτερη διαδικτυακή ημερίδα (στις  11 Νοεμβρίου 2021), ενημέρωσης των δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης , στο πλαίσιο δημοσιότητας της πράξης  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129.

Σκοπός της ενημερωτικής ημερίδας είναι η προσέλκυση ενδιαφερομένων όσο και η πληροφόρησή τους σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους ακολουθώντας  το παρακάτω Link και συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους.

https://zoom.us/meeting/register/tJIodeCgqz4qHdyww08M2poOQMIzSH2_EdLA