ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10-12/11/2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,915 1.188,656
UNLEADED 95 1.144,834 1.144,031
UNLEADED 100 1.212,393 1.212,464
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,101 1.028,115
HEATING GASOIL (ΧΠ) 818,189 816,766
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 924,559 924,966
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,316 541,563
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,616 601,863
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,724 688,460
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 590,848
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,580 492,482
Fuel Oil No 380 1%S 476,943
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 640,270
KERO SPECIAL 645,550
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,250 399,170
ΒΕΑ 30/45 415,890
ΒΕΑ 35/40 416,970
ΒΕΘ 50/70 403,770