ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14/5/2019

Τρίτη, 14 Μάιος 2019

Τρίτη, 14 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.198,552
UNLEADED 100 BIO 1.267,942
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,497
HEATING GASOIL 924,920
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 918,793
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 535,919
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 596,219
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,454
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,160
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,071
Fuel Oil No 380 1%S 455,972
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,750
KERO SPECIAL 617,130
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,870
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 394,900
ΒΕΘ 50/70 381,460