ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/2/2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.108,923
UNLEADED 100 BIO 1.176,707
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,471
HEATING GASOIL (ΧΠ) 758,837
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 941,462
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 563,886
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,186
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,971
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,735
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,413
Fuel Oil No 380 1%S 448,385
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 563,410
KERO SPECIAL 568,750
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 366,670
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 383,570
ΒΕΘ 50/70 370,230