ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 24-26/4/2019

Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.272,874
UNLEADED 95 BIO 1.229,692 1.228,178
UNLEADED 100 BIO 1.299,550 1.298,899
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,833 1.010,134
HEATING GASOIL (ΧΠ) 803,901 802,334
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,581 937,353
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,571 547,746
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,871 608,046
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,150 741,344
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,550
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,851 484,010
Fuel Oil No 380 1%S 469,996
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 620,370
KERO SPECIAL 625,750
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,560 393,830
ΒΕΑ 30/45 410,870
ΒΕΑ 35/40 412,600
ΒΕΘ 50/70 399,150

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.268,115
UNLEADED 95 BIO 1.224,933 1.223,427
UNLEADED 100 BIO 1.294,486 1.293,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,998 1.006,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,924 798,358
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,658 932,431
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,146 543,342
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,446 603,642
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,689 732,791
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,144
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 478,895 477,054
Fuel Oil No 380 1%S 462,806
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,250
KERO SPECIAL 619,610
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,160 387,440
ΒΕΑ 30/45 404,410
ΒΕΑ 35/40 406,130
ΒΕΘ 50/70 392,730

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019

Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.263,833
UNLEADED 95 BIO 1.220,662 1.219,166
UNLEADED 100 BIO 1.290,021 1.289,380
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,978 1.003,290
HEATING GASOIL (ΧΠ) 796,599 795,042
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,730 932,492
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 547,930 544,126
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,230 604,426
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,807 727,869
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 584,330
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,129 471,298
Fuel Oil No 380 1%S 456,857
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 609,220
KERO SPECIAL 614,570
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,540 382,820
ΒΕΑ 30/45 399,760
ΒΕΑ 35/40 401,470
ΒΕΘ 50/70 388,100