ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/4/2019

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.270,433
UNLEADED 95 BIO 1.227,282 1.225,727
UNLEADED 100 BIO 1.297,404 1.296,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,242 1.006,494
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,019 797,402
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,956 937,963
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,794 547,919
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,094 608,219
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,615 742,880
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,469
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,770 486,878
Fuel Oil No 380 1%S 473,769
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 617,010
KERO SPECIAL 622,420
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,160 395,390
ΒΕΑ 30/45 412,510
ΒΕΑ 35/40 414,280
ΒΕΘ 50/70 400,770

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2019

Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.273,536
UNLEADED 95 BIO 1.230,353 1.228,828
UNLEADED 100 BIO 1.300,385 1.299,713
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,490 1.008,772
HEATING GASOIL (ΧΠ) 802,040 800,453
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 939,713 940,740
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,448 550,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,748 610,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,123 746,369
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,900
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,510 485,648
Fuel Oil No 380 1%S 472,030
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 620,060
KERO SPECIAL 625,460
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,090 395,350
ΒΕΑ 30/45 412,430
ΒΕΑ 35/40 414,170
ΒΕΘ 50/70 400,690