ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 28/12/2018

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,196
UNLEADED 95 1.055,104
UNLEADED 100 1.121,544
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,583
HEATING GASOIL (ΧΠ) 705,933
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,125
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,078
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,378
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,966
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,973
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 387,731
Fuel Oil No 380 1%S 373,656
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 504,950
KERO SPECIAL 510,230
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,550
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 309,280
ΒΕΘ 50/70 296,080