ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 28/3/2019

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.183,836
UNLEADED 100 BIO 1.252,596
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,793
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,885
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 977,606
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,518
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,818
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,738
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,344
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,508
Fuel Oil No 380 1%S 446,575
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 581,650
KERO SPECIAL 586,990
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,290
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 390,190
ΒΕΘ 50/70 376,850