ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 3/1/2019

Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP
UNLEADED 95 BIO 1.057,749
UNLEADED 100 BIO 1.124,178
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,169
HEATING GASOIL (ΧΠ) 691,807
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,484
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 456,664
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,964
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,725
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,013
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 382,545
Fuel Oil No 380 1%S 369,496
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 492,190
KERO SPECIAL 497,470
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,080
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 303,800
ΒΕΘ 50/70 290,600