ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

 Θέμα: Τήρηση της νομοθεσίας για το Παρατηρητήριο Τιμών

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 ·Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 Αρ.Πρωτ.6244

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου  2010

Προς τις

Ενώσεις Μέλη της Ο.Β.Ε.

 

Επείγουσα Εγκύκλιος

 

Θέμα: Τήρηση της νομοθεσίας για το Παρατηρητήριο Τιμών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσαν από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου  υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την χαμηλή συμμετοχή των συναδέλφων πρατηριούχων  στο Παρατηρητήριο Τιμών καθώς και τη μη έγκαιρη ενημέρωσή του μέσα στο επταήμερο όπως αναφέρει η σχετική Αγορανομική Διάταξη και για το λόγο αυτό θα βγουν ελεγκτικά κλιμάκια του αρμόδιου υπουργείου για την επιβολή προστίμων.

Όπως και με προηγούμενες εγκυκλίους σας είχαμε ενημερώσει, ότι είναι σε ισχύ  η νομοθεσία για την υποχρεωτική ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Τιμών των καυσίμων και ότι αυτή πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

Κατόπιν αυτού, σας καλούμε να ενημερώσετε επειγόντως όλους τους βενζινοπώλες της περιοχής σας για τα εξής.

  1. Η τήρηση της Α.Δ. για το Παρατηρητήριο Τιμών είναι υποχρεωτική.
  2. Όσοι δεν τη τηρούν κινδυνεύουν άμεσα με βαριές κυρώσεις και ήδη έχουν επιβληθεί πολύ υψηλά πρόστιμα σε πρατηριούχους.
  3. Άμεσες πληροφορίες για το Παρατηρητήριο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων, οι βενζινοπώλες μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα: http://www.fuelprices.gr/  , ή στα τηλέφωνα: 210-6969848,49,50,   210-6969900

 

Για την

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 Μιχάλης Κιούσης                                      Άγγελος Τούντας