ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 27-06-2012

 Θέμα: Η στάση μας απέναντι στα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ και στα Τελωνεία.

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 ·Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

           

Αρ.Πρωτ.6499

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012

Προς τις

Ενώσεις Μέλη της Ο.Β.Ε.

Εγκύκλιος

 

Θέμα: Η στάση μας απέναντι στα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ και στα Τελωνεία.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το πρόβλημα με τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ τα οποία επιβάλει το Τελωνείο για το διάστημα από  1-1-2011 μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου, 1-4-2012 παρουσιάζεται αρκετά περίπλοκο. Μετά από πολλές συσκέψεις και διαβουλεύσεις με νομικούς και φοροτεχνικούς τα ζήτημα παρουσιάζεται ως εξής:

 

Περίπτωση δικαίωσης για τον βενζινοπώλη υπάρχει ή με τροποποίηση νόμου ή με προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Η τροποποίηση. Για να ανακληθούν ή να μειωθούν τα πρόστιμα, απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 320 παρ. 8 κ.ε. του νόμου 4072/11-4-2012 με το οποίο ρυθμίζονται τα πρόστιμα επί εκπρόθεσμης καταχώρησης, ανακριβούς καταχώρησης και μη καταχώρησης φορολογικών παραστατικών συναλλαγής πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

 

Η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας δεν μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε γρήγορη τροποποίηση του νόμου δεδομένου του χρόνου που απαιτούν οι πολιτικές διεργασίες και διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε σε κανονική νομοθετική λειτουργία της Βουλής.

 

Η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Ο βενζινοπώλης εάν έχει υποστεί πράξη επιβολής (υψηλών) προστίμων και ο χρόνος προσφυγής (60 μέρες από την κοινοποίηση) τον πιέζει αφόρητα, μπορεί να επιλέξει να προσφύγει σε Διοικητικά Δικαστήρια (με προκαταβολή του 30% του προστίμου) εφόσον μπορεί να θεμελιώσει με τους νομικούς του συμβούλους ικανούς νομικούς όρους ανατροπής των προστίμων.

 

Από τις περιπτώσεις προστίμων που έχει συλλέξει η ΟΒΕ παρουσιάζεται μια μεγάλη ποικιλομορφία περιπτώσεων που χρειάζονται χωριστή αντιμετώπιση σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής. Εκτιμήθηκε ότι για να δικαιωθεί ένας συνάδελφος θα χρειαστεί πολύ εξειδικευμένη νομική τεκμηρίωση της υπόθεσής του.

 

Σε περίπτωση πολιτικής αντιμετώπισης, όλες οι περιπτώσεις θεωρείται ότι χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης.

 

Τα πρόστιμα των Τελωνείων

 

Τα πρόστιμα των Τελωνείων έχουν τυπική βάση και δεν δίνουν τη δυνατότητα στους Τελώνες να εξετάσουν την ουσία της κάθε περίπτωσης, ούτε είναι στη δικαιοδοσία τους να κρίνουν το δίκαιο ή το άδικο του προστίμου. Ως εκ τούτου ελάχιστες πιθανότητες έχουμε να ανατραπούν ή ανακληθούν πρόστιμα από το Τελωνείο.

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν το δίκαιο αίτημά μας να αλλάξει ο νόμος και οι παραβάσεις να κριθούν ή με ίδιο τρόπο όπως οι όμοιες παραβάσεις μέχρι 31.12.2010 και να «λογίζονται ως γενικές παραβάσεις (για τις οποίες) και επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, με βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ημέρα της διαχειριστικής περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, με συντελεστή βαρύτητας κατά περίπτωση…» ή να τεθεί πλαφόν στα πρόστιμα όπως έχει προτείνει η ΟΒΕ μέχρι 15πλάσιο για ως 100 παραβάσεις και 30πλάσιο για πάνω από 100.

 

Η απολογία στα Τελωνεία

 

Για τις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία από τα Τελωνεία και σε περίπτωση μεγάλων προστίμων, συνιστούμε στους συναδέλφους:

Να ζητήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναβολή. Πέραν των ατομικών επιχειρημάτων για την αναβολή, μπορεί να αξιοποιηθεί το επιχείρημα της αναμονής τροποποίησης του νόμου ή έκδοσης απόφασης «παγώματος» των διαδικασιών δεδομένου ότι ήδη  η ΟΒΕ με επιστολή της (Αρ.Πρωτ.6490/28 Μαΐου 2012), προς το υπουργείο Οικονομικών, τα κόμματα τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και την 33η Δ/ΝΣΗ Τελωνείων, ζήτησε επειγόντως «Για την αποφυγή καταστροφικών εξελίξεων καθώς και κοινωνικών δραμάτων στο χώρο της λιανικής αγοράς καυσίμων, την άμεση λήψη απόφασης προσωρινού «παγώματος» όλων των διαδικασιών επιβολής προστίμων από τις τελωνειακές αρχές, μέχρι να γίνει δυνατή η τροποποίηση του νόμου από τη νέα Βουλή».

 

Οι συνάδελφοι μπορούν και να αρνηθούν να απολογηθούν. Σε αυτή την περίπτωση απλώς μπαίνουν τα πρόστιμα ως έχουν αλλά η μη απολογία μπορεί να εκληφθεί και ως αποδοχή. Σε κάθε περίπτωση, στο απολογητικό υπόμνημα, εφόσον αυτό γίνει, να μην  αποδέχονται τα πρόστιμα. Η άρνηση αυτή είναι απαραίτητο στοιχείο για την περίπτωση που θα απαιτούνταν προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

 

Στην αρνητική απολογία μπορεί να περιληφθεί ένα γενικό κείμενο άρνησης ώστε να μην εγκλωβίζεται ο συνάδελφος σε περιπτωσιολογίες που αργότερα ενδεχομένως να αποτελέσουν εμπόδια στη νομική τεκμηρίωση και υπεράσπιση της υπόθεσής του.

 

Γενικά συνιστούμε το παρακάτω πλαίσιο:

 

Αρνούμαι τα εν λόγω πρόστιμα. Οι αναφερόμενες παραβάσεις ουδεμία ουσία περιέχουν ως τελωνειακή παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα δεδομένου ότι δεν υπήρχε δόλος και σε όλες τις περιπτώσεις εξεδόθησαν κανονικά παραστατικά για όλες τις ποσότητες, ενεγράφησαν κανονικά όλα στα λογιστικά βιβλία και κατεβλήθησαν κανονικά όλοι οι φόροι. Ζητώ την κατάργηση των προστίμων. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για να διεκδικήσω τη κατάργηση των προστίμων.

 

Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, κατά της επιβολής προστίμων, ισχύει μόνο για 60 μέρες από τη στιγμή της κοινοποίησής τους στους βενζινοπώλες με νόμιμο τρόπο. Η προσφυγή προϋποθέτει ισχυρή νομική τεκμηρίωση για κάθε περίπτωση παράβασης και επιβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας των συναδέλφων να βρουν την απαραίτητη νομική στήριξη, η ΟΒΕ μπορεί να τους ενημερώσει για νομικό γραφείο που αναλαμβάνει ατομικές περιπτώσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση η ΟΒΕ θα συνεχίσει τη μάχη για την τροποποίηση του νόμου ώστε να τεθεί πλαφόν στα πρόστιμα όπως έχουμε προτείνει, μέχρι 15πλάσιο για ως 100 παραβάσεις και 30πλάσιο για πάνω από 100.

 

 

Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων συναδέλφων

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Για την

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

 

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

           Μιχάλης Κιούσης                                              Άγγελος Τούντας