ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Θέματα:

 

 1. Η ρύθμιση των προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ.
 2. Έμμεση παράταση 5 μηνών στην εγκατάσταση συστημάτων Εισροών-Εκροών 

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2013

Προς τις

Ενώσεις Μέλη της Ο.Β.Ε.


Επείγουσα εγκύκλιος

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όπως είναι γνωστό με  το άρθρο 39 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81 5/4/2013) ρυθμίστηκαν εκ νέου τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. Η νέα αυτή ρύθμιση δεν ήρθε τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα συνεχών μαχών που έδωσε ο κλάδος με επικεφαλής την ΟΒΕ και τις  Ενώσεις. Δεν είναι η ρύθμιση που προτείναμε εμείς αλλά έστω και έτσι η μείωση των μεγάλων και άδικων προστίμων είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει το 90%.

 

Προκειμένου να αξιοποιήσετε τη ρύθμιση με τον καλύτερο τρόπο, σας ενημερώνουμε ότι:

 

 1. Για κάθε στοιχείο «παράβασης» επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
 2. Για «παραβάσεις»  με στοιχεία από 15 μέχρι 50 το πρόστιμο παραμένει 1.500 ευρώ. Όσοι έχετε πάνω από 15 στοιχεία «παραβάσεων» να σπεύσετε να την αξιοποιήστε.
 3. Για «παραβάσεις» με 51-100 στοιχεία το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ.
 4. Για «παραβάσεις»  με 101-150 στοιχεία το πρόστιμο είναι 6.000 ευρώ.
 5. Για «παραβάσεις» που είναι πάνω από 150 επιβάλλεται πρόστιμο 6.000 ευρώ για τις πρώτες 150 και από κει και πάνω πακέτο 50 ευρώ για κάθε μία πενηντάδα «παραβάσεων». Ένας βενζινοπώλης πχ με 1.000 «παραβάσεις»  θα πληρώσει 6.000+(17Χ50)= 6.875 ευρώ σύνολο.
 6. Η ρύθμιση των ανωτάτων προστίμων αφορά μόνο τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης και όχι όσους δεν καταχώρησαν καθόλου τις συναλλαγές.
 7. Η ρύθμιση επιβάλει τα πρόστιμα με βάση τον συνολικό αριθμό στοιχείων για κάθε έτος χωριστά.
 8. Η προθεσμία προσφυγής στη ρύθμιση όσων ήδη έχουν λάβει καταλογιστικές πράξεις και για όσους πλήρωσαν ήδη πρόστιμα πάνω από 1.500 ευρώ, είναι δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και την 4η Ιουνίου 2013.
 9. Τα πρόστιμα που ρυθμίζονται αφορούν την περίοδο από 1.1.2011 μέχρι 4.4.2013.
 10. Στη ρύθμιση υπάγονται και όσοι προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχει εκδοθεί απόφασή τους.
 11. Για όσους έχουν πληρώσει πάνω από 1.500 ευρώ δίνεται η δυνατότητα να προσφύγουν για να διεκδικήσουν τα επί πλέον ποσά που κατέβαλαν.
 12. Προσοχή. Δεν συνιστούν παράβαση οι διορθώσεις όταν αυτές έγιναν μέσα στη προθεσμία των 14 ημερών. Τα πρόστιμα από τέτοιες «παραβάσεις» πρέπει να σας τα αφαιρέσουν.
 13. Όσοι δεν έχετε παραλάβει ακόμη καταλογιστική πράξη να την αναμένετε μέσα σε 3 μήνες για τις παραβάσεις του 2011 και σε 6 μήνες για τις παραβάσεις μέχρι το 2012.
 14. Όσοι δεν καταχώρησαν καθόλου τις συναλλαγές για το πετρέλαιο θέρμανσης στον ΗΦΑΙΣΤΟ δεν μπαίνουν στη νέα ρύθμιση και ισχύει γι αυτούς η προηγούμενη, 100 ευρώ ανά στοιχείο ανεξαρτήτως αριθμού.
 15. Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο με ταυτόχρονη παραίτηση από ένδικα μέσα κατά του Δημοσίου.

 

Προσοχή. Όπως μας διευκρίνισαν από την 33η Δ/νση Ελέγχων του υπ. Οικονομικών (απόφαση Α. Π. Δ33Α5013530ΕΞ2013 – 8/4/2013) ΕΦΕΞΗΣ, ΑΠΟ 5/4/2013: Όσοι δεν καταχωρήσουν καθόλου στο σύστημα έστω και ένα στοιχείο ή όσοι καταχωρήσουν εκπρόθεσμα πάνω από 150 στοιχεία χωρίς διαπίστωση από τις αρμόδιες αρχές ότι τέλεσαν λαθρεμπορία ή όσοι καταχωρήσουν εκπρόθεσμα έστω και ένα στοιχείο αλλά έχουν διαπίστωση από τις αρμόδιες αρχές ότι τέλεσαν λαθρεμπορία, θα διαγράφονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) και δεν θα μπορούν να μοιράζουν πετρέλαιο θέρμανσης. Η ποινή διαγραφής από μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ δεδομένου ότι αποτελεί διάταξη δυσμενέστερη της προϊσχύουσας και εφαρμόζεται μόνο για παραβάσεις που τελούνται μετά την δημοσίευση του νόμου. Η διαγραφή θα επιβάλλεται από το Τελωνείο.

Έμμεση παράταση 5 μηνών στην εγκατάσταση συστημάτων Εισροών-Εκροών στα Πρατήρια .

Μετά από συνεχείς πιέσεις της ΟΒΕ αλλά και η αναγνώριση της πρακτικής αδυναμίας να εγκατασταθούν τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων στα πρατήρια των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία της 27/3/2013, οδήγησε το υπουργείο Ανάπτυξης σε έμμεση πεντάμηνη παράταση του χρόνου περάτωσης της εγκατάστασης του μέχρι 27/8/2013. Θυμίζουμε ότι η τελευταία υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση των συστημάτων εκδόθηκε μόλις 5 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία!

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η ρύθμιση προβλέπει κλείσιμο όσων πρατηρίων δεν έχουν εγκαταστήσει συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων εφόσον ο πρατηριούχος δεν έχει και δεν επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση με εταιρεία εγκατάστασης, με προβλεπόμενη ημερομηνία  αποπεράτωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης εντός πέντε μηνών από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Ικανοποιείται έτσι, ένα αίτημα της ΟΒΕ το οποίο γινόταν όλο και πιο έντονο τον τελευταίο καιρό.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ανάπτυξης, θεσπίζεται παράλληλα αντικειμενικό σύστημα καθορισμού των ποινών με πρόβλεψη κατηγοριών παραβάσεων και κυρώσεων.