ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

Αναλύοντας καλύτερα την δομή του χώρου , παρατηρούμε ότι η  «αγορά» ελέγχεται από τέσσερις (4) επιχειρηματικούς ομίλους , δύο πολυεθνικούς και δύο ελληνικούς, εκ των οποίων ο ένας , τα ΕΛΠΕ, ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο. 

          Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές του παραπάνω πίνακα βλέπουμε την πραγματική «ένταση του εσωτερικού ανταγωνισμού» της αγοράς και τον «βαθμό συγκέντρωσης» αυτής, η οποία εν τέλει ελέγχεται με όρους περίπου μονοπωλιακούς 100% ως προ της διύλιση (ΕΛΠΕ – ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) και την διαμόρφωση της ίδιας τιμής από τους δύο ομίλους κατά αδιαφανή τρόπο, όταν αρνούνται προκλητικά τα ΕΛΠΕ να μας γνωστοποιούν καθημερινά τις τιμές διυλιστηρίου των πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

        Στην εμπορία οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι της διύλισης, με τις θυγατρικές αυτών,  που αλλάζουν όνομα (ΕΚΟ-AVINOIL-), μαζί με τους πολυεθνικούς ομίλους της BP και της SHELL, ελέγχουν το 67% περίπου της αγοράς, το δε 33% που μένει, απ΄ όλες τις άλλες μικρότερες Ελληνικές εταιρείες. Όσον αφορά για τη λιανική εμπορία , αυτή ελέγχεται από τους ίδιους επιχειρηματικούς ομίλους , μέσω των πρατηρίων που φέρουν τα σήματά τους, σε ποσοστό πλέον του 50%. 

 

Με την διείσδυση, επίσης, που κάνουν η MOTOR OIL και τα ΕΛΠΕ, στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πάνε να γίνουν «κυρίαρχοι» στο χώρο της «ενέργειας», γενικά στη χώρα μας, με σταθμό παραγωγής στην Κόρινθο η MOTOR OIL ισχύος 400 μεγαβάτ και στη Θεσσαλονίκη τα ΕΛΠΕ ισχύος 390 μεγαβάτ.

 

 

.