ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ

     

 

 

  Η οργάνωση   και ο έλεγχος της αγοράς πετρελαιοειδών διέπεται από το Ν.3054/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν.3335/2005 και 3419/2005 και η οποία αγορά καίτοι είναι απελευθερωμένη από το 1992 (Ν.2008/92) , παρουσιάζει προβλήματα και στρεβλώσεις που οφείλονται, τόσο στο θεσμικό πλαίσιο, όσο και στους κανόνες λειτουργίας της, κανόνες που δεν ευνοούν την ανταγωνιστικότητα τιμών και προϊόντων και άρα την προστασία των καταναλωτών, που οφείλεται εντέλει στο ότι η ελεύθερη επιλογή προμήθειας έτοιμων προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας, είναι δύσκολη έως αδύνατη.

 

     Η αγορά πετρελαίου στην χώρα μας διαμορφώνεται με τα εξής χαρακτηριστικά, μετά τις διάφορες ανακατατάξεις που επήλθαν την τελευταία δεκαετία και οι οποίες είναι:

 

1.       Πλήρη  απορρόφηση των εγκαταστάσεων και των πρατηρίων της MOBIL OIL HELLAS  από τη BP HELLAS (1998).

 

2.       Η TOTAL συγχωνεύεται με την CYCLON (1999).

 

3.       Συγχώνευση-απορρόφηση των εγκαταστάσεων και των πρατηρίων της «Γ.Μαμιδάκης ΑΕΕ» από την «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ» (2001).

 

4.       Διεθνής ανταλλαγή αγορών μεταξύ TEXACO & SHELL (Ελλάδα-Αγγλία) με πλήρη απορρόφηση των πρατηρίων της πρώτης από την δεύτερη (2000).

 

 Μετά τις προαναφερθείσες ανακατατάξεις στην χώρα μας και ανά χώρο δραστηριοποιούνται :

 

Α. Στο «χώρο» των διυλιστηρίων

 

1.      Motor oil Hellas με ένα διυλιστήριο στην Κόρινθο

 

2.      Ελληνικά Πετρέλαια με τα εξής διυλιστήρια :

 

α. Διυλιστήριο Ασπροπύργου

 

β. Διυλιστήριο Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ)

 

γ. Διυλιστήριο Θεσ/νίκης (πρώην ESSO)

 

Η δυναμικότητα διύλισης αυτών είναι :

 

α. Motor Oil Hellas 4,5 εκατ. τόνοι.

 

β. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 6,7 εκατ. τόνοι.

 

γ. ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης 3,5 εκατ. τόνοι.

 

δ. ΠΕΤΡΟΛΑ 5 εκατ. τόνοι ( το διυλιστήριο αυτό δεν παράγει βενζίνες).

 

 Ήτοι σύνολο 19,7 εκατ. τόνοι με ανάγκες ελληνικής αγοράς 12 εκατ. τόνοι. Υπόψη ότι η παραγωγή των διυλιστηρίων είναι πλεονασματική σε βενζίνες, ελλειμματική όμως στο πετρέλαιο  και γι αυτό κάνουμε εισαγωγή σε πετρέλαιο θέρμανσης.

 

Β. Στο «χώρο» της εμπορίας (χονδρικές πωλήσεις) υπάρχουν περίπου 30   εταιρείες εμπορίας . 

 

Γ. Στο «χώρο» της εμπορίας υγραερίου υπάρχουν 14 εταιρείες εμπορίας. 

 

Δ. Στο «χώρο» της λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων υπάρχουν περίπου  8000 πρατήρια ανά την Ελλάδα.

 

Ε. Πετρέλαιο θέρμανσης : περίπου 2000 μεταπωλητές (με ή χωρίς εγκατάσταση).

 

 

.