ΤΙΜΕΣ

 

 

Πολιτική της ΟΒΕ είναι να μειωθεί το κόστος διαχείρησης καυσίμων απο περιτά βάρη για να οφεληθεί ο καταναλωτής.

 

Μέτρα που η Ο.Β.Ε. προτείνει να ληφθούν για τη μείωση του κόστους διαχείρησης είναι τα παρακάτω:

Μείωση των ειδικών φόρων.

Περιορισμός του ποσοστού κέρδους στα διυλιστήρια και λειτουργία του ανταγωνισμού στα διυλιστήρια.

Μείωση του ποσοστού κέρδους χονδρικής με το σπάσιμο του ολιγοπωλίου και την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Εφαρμογή της Υ.Α. Α3-1980/30.9.1999.

Πρόσβαση των βενζινοπωλών απ’ ευθείας στα διυλιστήρια.

Χτύπημα των παράνομων δεξαμενών.

Μείωση του ποσοστού του Φ.Π.Α.

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

 

Είναι ανάγκη να γίνει συνεννόηση σε επίπεδο Ε.Ε. για την μείωση των ειδικών φόρων, το κατώτατο όριο των οποίων καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα όρια μείωσης των ειδικών φόρων και χρειάζεται ένας Ευρωπαϊκός επανακαθορισμός. Αυτό το ζητούν και άλλες χώρες έγιναν σοβαρές κινητοποιήσεις καταναλωτών και επαγγελματιών που ζητούν παρέμβαση για την ουσιαστική μείωση της τελικής τιμής των καυσίμων. 

 

 

Στη χώρα μας σήμερα ο ειδικό φόρος αναλογεί:

 ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΕΦΚ

ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ Τ0 2009 (Ν.3483/2006 ΦΕΚ169Α/7.8.06)

 

 

 ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

Στη χώρα λειτουργούν εκατοντάδες παράνομες δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Εντοπισμός και άμεσο κλείσιμο όλων των παράνομων εγκατεστημένων δεξαμενών.

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων όλων των εγκαταστάσεων – δεξαμενών που χορηγήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες και κλείσιμο όλων όσων δεν τις πληρούν.

Αδειες για δεξαμενές να χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συγκεκριμένους όρους και ειδικό αριθμό μητρώου που θα αναγράφεται στα παραστατικά (δύσβατες απομακρυσμένες περιοχές, αδυναμία διανομής και κανονικής τροφοδοσίας, οργανισμοί κοινής ωφέλειας κ.λ.π.). Απαραιτήτως να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώμη της τοπικής Ένωσης Βενζινοπωλών ή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.

Η απώλεια των κρατικών εσόδων από τη παράνομη διακίνηση καυσίμων τα οποία διοχετεύονται κατά βάση από τις εκατοντάδες παράνομες δεξαμενές ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα 500 δισ.δρχ. Αν το Κράτος διώξει πραγματικά το παραεμπόριο θα αυξήσεις σημαντικά τα έσοδά του και τότε θα μπορέσει να προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου χωρίς να μειωθούν τα δημόσια έσοδα.

 

 

  ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΦΠΑ

 

Στα καύσιμα ο ΦΠΑ επίπτει οχι μόνο στην προστιθέμενη αξία αλλά και πάνω στον ειδικό φόρο. Αυτό σημαίνει οτι ο καταναλωτής διπλοφορολογείται. Η ΟΒΕ προτείνει τη μείωση του ποσοστού ΦΠΑ ώστε να μειωθεί η επίπτωση της επιβολής φόρου επί του φόρου.

 

 

 

 

.