ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΗ

   Η καθιέρωση αυτή είναι πλέον απαραίτητη γιατί εμπίπτει στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των βενζινοπωλών και του πληθυσμού. Επιπλέον

Περισσότερα