ΤΟΝΑΖ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

 

 

Το τονάζ και ο αριθμός βυτιοφόρων για τα πρατήρια πρέπει να απελευθερωθεί για να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης.

 

                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 

Παρόμοιες προσφορές προμηθειών εγείρουν υποψίες λαθρεμπορίας και αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρέπει να ελέγχεται κάθε παρόμοια προσφορά στον τρόπο σχηματισμού της τιμής, την προέλευση κ.τ.λ.

 

                                              ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

Δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.

Δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσο φορολογικού ελέγχου καλύτερο από το υπάρχον σύστημα.

Δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσο ελέγχου ποσοτήτων (λόγω διαφοράς θερμοκρασιών κ.τ.λ).

Έχουν κόστος, δημιουργούν προβλήματα και αποτελούν μέσο προστίμων, όχι όμως εξυγίανσης της αγοράς και δίωξης της φοροδιαφυγής.