ΝΟΘΕΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

 

 

Ως προς την νοθεία και τη λαθρεμπορία πρέπει να παρθούν τα παρακάτω μέτρα για την πάταξή τους: 

Εντοπισμός των πηγών παράνομης παραλαβής (εταιρίες, παράνομες δεξαμενές, σλέπια, πλοία, βυτιοφόρα κ.α.).

Εντοπισμός των παράνομων σημείων διάθεσης (εκατοντάδων τέτοιων σημείων σε όλη τη χώρα) και άμεση πάταξή τους.

Απογραφή – έλεγχος όλων των βυτιοφόρων (Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως).

Τακτικοί έλεγχοι στις μεταφορές καυσίμων.

Αναγραφή στα τιμολόγια πώλησης των εταιριών, του αρ.αδείας της εφοδιαζόμενης εγκατάστασης (πρατήριο – μεταπωλητής – βιομηχανία – δεξαμενή πετρελαίου – θέρμανσης κ.λ.π.).

Χρήση σύγχρονου ηλεκτρονικού μέσου διακίνησης των ποσοτήτων καυσίμων σε όλα τα στάδια.