ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

 

 

Στη χώρα λειτουργούν εκατοντάδες παράνομες δεξαμενές υγρών καυσίμων. 

Εντοπισμός και άμεσο κλείσιμο όλων των παράνομων εγκατεστημένων δεξαμενών. 

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων όλων των εγκαταστάσεων – δεξαμενών που χορηγήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες και κλείσιμο όλων όσων δεν τις πληρούν. 

Αδειες για δεξαμενές να χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συγκεκριμένους όρους και ειδικό αριθμό μητρώου που θα αναγράφεται στα παραστατικά (δύσβατες απομακρυσμένες περιοχές, αδυναμία διανομής και κανονικής τροφοδοσίας, οργανισμοί κοινής ωφέλειας κ.λ.π.). Απαραιτήτως να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώμη της τοπικής Ένωσης Βενζινοπωλών ή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.

Η απώλεια των κρατικών εσόδων από τη παράνομη διακίνηση καυσίμων τα οποία διοχετεύονται κατά βάση από τις εκατοντάδες παράνομες δεξαμενές ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα 500 δισ.δρχ. Αν το Κράτος διώξει πραγματικά το παραεμπόριο θα αυξήσεις σημαντικά τα έσοδά του και τότε θα μπορέσει να προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου χωρίς να μειωθούν τα δημόσια έσοδα.