ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Έντυπο: Ο ΛΟΓΟΣ | Σελίδα: 5 | Δημοσίευση: 21/11/2013 | Αποδελτίωση: 21/11/2013

  ΥΠΟΙΚ Στο τελικό στάδιο η πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών εκροών Από τις 2 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί το σύστημα εισροών εκροών στα καύσιμα επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών με τις καταγγελίες των πρατηριούχων για το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του αναφέρει: 1. Έχει ήδη επιτευχθεί η λειτουργία του Συστήματος Εισροών Εκροών στα πρατήρια Αττικής και Θεσσαλονίκης, το οποίο παρακολουθεί και ελέγχει σε επίπεδο πρατηρίου τη διακίνηση καυσίμων. Ο σχεδιασμός του συστήματος προβλέπει και την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) πληροφοριών παρακολούθησης της διακίνησης αυτής. 2. Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013, η ΓΓΠΣ προτίθεται να θέσει σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων από τα πρατήρια καυσίμων. 3. Η ΓΓΠΣ έθεσε σε λειτουργία το σύστημα μητρώου των εγκαταστάσεων σης 16 Σεπτεμβρίου 2013. Στο σύστημα αυτό, από τα 1600 πρατήρια Αθηνών Θεσσαλονίκης, έχουν απογραφεί μόνο τα 350. 4. Παράλληλα, η ΓΓΠΣ έθεσε σε δοκιμαστική εφαρμογή το σύστημα υποβολής στοιχείων στο οποίο αναδείχτηκαν τα θέματα λειτουργίας του συστήματος (π.χ ζητήματα ισοζυγίων σε γεφυρωμένες δεξαμενές, θέματα καταγραφής των alerts των συστημάτων εισροών εκροών) τα οποία και λήφθηκαν υπόψη στην υλοποίηση του συστήματος. 5. Επιπλέον αναδείχτηκαν χρονίζοντα θέματα των εγκαταστάσεων (πιστοποιημένες ογκομετρή σεις, θέματα αδειοδοτήσεων) τα οποία, επίσης, λήφθηκαν υπόψη στην υλοποίηση του συστήματος. 6. Η ΓΓΠΣ με σχετικό διαγωνισμό έχει προχωρή σει και στην υλοποίηση του συστήματος ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων που αποστέλλονται. Αναφορικά με τις καταγγελίες του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για καθυστερήσεις στα θέματα της εγκατάστασης συστημάτων Εισροών Εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα το υπουργείο Οικονομικών επισήμαινα τα εξής: 1. Έχει, ήδη, εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων οτις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και τη διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών. 2. Παράλληλα βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφών από τα συναρμόδια Υπουργεία η ΚΥΑ για τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών οτις φορολογικές αποθήκες. Έχει ψηφιστεί αυτη την εβδομάδα τροπολογία για την ένταξη και των αποθηκών αποταμίευσης στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ και αναμένεται μετά την έκδοσή της στο ΦΕΚ να εκδοθεί και η ανωτέρω ΚΥΑ 3. Έχει, επίσης, εκδοθεί η ΥΑ για την ογκομετρη ση των δεξαμενών των φορολογικών αποθηκών, που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, ενώ ολοκληρώνεται αντίστοιχη ΚΥΑ για τις ογκομετρήσεις των δεξαμενών των ελεύθερων εγκαταστάσεων. 4. Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις των πρατηρίων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (π.χ. πρατήρια ιδιοκτησίας των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΘΕΛ, Ιδιωτικών Μεταφορικών Εταιρειών με πάνω από 20 φορτηγά κ.α.) 5. Σε επεξεργασία βρίσκεται η ΚΥΑ για την εγκατάσταση του Συστήματος Εισροών Εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Διυλιστηρίων. 6. Υπεγράφη τέλος η ΚΥΑ και αναμένεται η έκδοσή της στο ΦΕΚ για τον Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της εμπορικής σήμανσης των βυτιοφόρων οχημάτων και των πλωτών μέσων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων. Η κυβέρνηση, καταλήγει η ανακοίνωση, είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λαθρεμπορίας καυσίμων.