Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ


Έντυπο: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδα: 10 | Δημοσίευση: 21/11/2013 | Αποδελτίωση: 21/11/2013

 

 Από τις 2 Δεκεμβρίου το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων Η πάταξη του λαθρεμπορίου απόλυτη προτεραιότητα Στις 2 Δεκεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναμένεται να θέσει σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων από τα πρατήρια καυσίμων, αφού έχει ήδη επιτευχθεί η λειτουργία του ουστήμαιος εισροών εκροών στα πρατήρια Αττικής και Θεσσαλονίκης, το οποίο παρακολουθεί και ελέγχει σε επίπεδο πρατηρίου τη διακίνηση καυσίμων. Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, εξ αφορμής δημοσιευμάτων και τις καταγγελίες των πρατηριούχων για καθυστερήσεις από την πλευρά του υπουργείου όσον αφορά στην εφαρμογή των νέων συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων. Πάντως, από το υπουργείο υπενθυμίζεται ότι η ΓΓΠΣ έθεσε σε λειτουργία το σύστημα μητρώου των εγκαταστάσεων στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 και στο οποίο από τα 1.600 πρατήρια Αθη νών Θεσσαλονίκης έχουν απογραφεί μόνο τα 350. Ταυτόχρονα, η ΓΓΠΣ έθεσε σε δοκιμαστική εφαρμογή το συστημα υποβολης στοιχείων στο οποίο αναδείχτηκαν τα θέματα Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ έχει ήδη επιτευχθεί η λειτουργία του συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια Αττικής και Θεσσαλονίκης. λειτουργίας του ουστηματος (πλ. ζητήματα ισοζυγίων σε γεφυρωμένες δεξαμενές, θέματα καταγραφής των alerts των ουστημά των εισροών εκροών) τα οποία και ληφθηκαν υπόψη στην υλοποίηση του ουστήματος, ενώ αναδείχτηκαν χρονίζοντα θέματα των εγκαταστάσεων (πιστοποιημένες ογκομετρήσεις, θέματα αδει οδοτησεων) τα οποία, επίσης, λη φθηκαν υπόψη στην υλοποίηση του ουστήματος. Από την άλλη πλευ ρά, n ΓΓΠΣ με σχετικό διαγωνισμό έχει προχωρήσει και στην υλοποίηση του συστήματος ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων που αποστέλλονται. Οσον αφορά δε στις καταγγελίες του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρι ουχων Εμπόρων Καυσίμων, για καθυστερήσεις στα θέματα της εγκατάστασης ουστημάτων εισ ροών εκροών σε όλη την εφο διαστική αλυσίδα το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα εξής: 1. Εχει, ήδη, εκδοθεί η Κοινή ΥπουργικήΑπόφασηγια την εγκατάσταση ολοκληρωμένων ουστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και τη διασφάλιση ουναλλαγών μέσω αυτών. 2. Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφών από τα συναρμόδια υπουργεία η ΚΥΑ για τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων ουστημάτων παρακολούθησης εισρσών εκροών στις φορολογικές αποθήκες. Εχει ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα τροπολογία για την ένταξη και των αποθηκών αποτα μίευσης στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ και αναμένεται μετά την έκδοσή της στο ΦΕΚ να εκδοθεί και η ανωτέρω ΚΥΑ. 3. Εχει, επίσης, εκδοθεί η ΚΥΑ για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των φορολογικών αποθηκών, που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, ενώ ολοκληρώνεται αντίστοιχη ΚΥΑ για τις ογκομετρήσεις των δεξαμενών των ελεύθερων εγκαταστάσεων. 4. Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται n ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις των πρατηρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (n.x. πρατήρια ιδιοκτησίας των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΘΕΛ, Ιδιωτικών Μεταφορικών Εταιρειών με πάνω από 20 φορτηγά κ.ά.) 5. Σε επεξεργασία βρίσκεται η ΚΥΑ για την εγκατάσταση του ουστήματος εισροών εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Διυλιστηρίων. 6. Υπεγράφη, τέλος, n ΚΥΑ και αναμένεται η έκδοση της στο ΦΕΚ για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της εμπορικής σήμανσης των βυτιοφόρων οχημάτων και των πλωτών μέσων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.