ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ GSI TECHNOLOGIES ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έντυπο: NET FAX | Σελίδα: 1 | Δημοσίευση: 03/12/2013 | Αποδελτίωση: 03/12/2013

 

Σύμβαση της GSI Technologies με το Υπουργείο Οικονομικών Αφορά υποσύστημα μητρώου εισροών εκροών για πρατήρια καυσίμων Το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε στις 22 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την G.S.I. Technologies για την Προμήθεια Υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υγρών Καυσίμων . Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 78.000 ευρώ. Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων (Π.Κ) πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω αρχές: Ενιαίο Μητρώο αναφοράς για όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε μια βάση δεδομένων καταγραφής (DB), Μοναδική σήμανση για κάθε οντότητα που περιλαμβάνεται σε αυτό (π.χ. αντλία, δεξαμενή κλπ), Μοναδική σήμανση για το είδους καυσίμου, Λειτουργικότητα διαχείρισης μητρώου (έναρξη μεταβολή παύση), Διασύνδεση ΓΓΠΣ Μεταφορών, διασφάλιση ορθότητας στοιχείων μέσω διασταύρωσης με το μητρώο taxis, τη ΓΓΠΣ και το ΓΕΜΗ, Εφαρμογή διαδικτυακής πρόσβασης στοιχειών μητρώου, κ.ά. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που είναι ήδη μέλη του μητρώου ΔΙΠΕΘΕ θα μεταπτωθούν ενταχθούν στο μητρώο διακινητών καυσίμων και επομένως στο σύστημα εισροών εκροών. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι εταιρείες Aenaon Solutions (θεσσαλονίκη) και MOI (Βόλος).