ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

Έντυπο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Σελίδα: 18 | Δημοσίευση: 03/12/2013 | Αποδελτίωση: 03/12/2013

 

 


Καύσιμα Ενεργό το σύστημα εισροών εκροών Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού οτυοτήματος μητρώου και υποδοχής δεδομένων εισροών εκροών στις ψηφιακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΤΠΣ). Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα, όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1009 και Φ2 1617. Σε δεύτερη φάση (η οποία ξεκινά πιλοτικά άμεσα και παραγωγικά από την 01.01.2014) θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα πρατήρια υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια.