ΕΠΕΙΓΟΝ: Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη διασύνδεση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια με τη ΓΓΠΣ σε σχέση.

 

Ανακοινώνεται η λίστα των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο την 18/03/2014. Από το σύνολο των 2207 πρατηρίων που έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία μητρώου, τα:
 

 • 1684 εγγραφές πρατηρίων που οριστικοποίησαν τα στοιχεία τους. Τα στοιχεία των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους με ή χωρίς λάθη είναι εδώ.
   
 • 523 εγγραφές δεν έχουν οριστικοποιήσει εκ των οποίων 131 εγγραφές από την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (φάση Α). Τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν έχουν οριστικοποιήσει είναι εδώ.
 • Eπίσης ανακοινώνεται η λίστα υλοποίητων λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς την Φάση Α’ δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν προκριθεί για τη Φάση Β’ οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά:

   

   • ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ        (Υλοποιητής Λογισμικού – ALFA PRATIRION)
  • ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ                 (Υλοποιητής Λογισμικού – ARABATZIS)
  • ΑΤΡΕΥΣ                            (Υλοποιητής Λογισμικού – BARRACUDA SOFT)
  • ΕΛΒΗΣ                             (Υλοποιητής Λογισμικού – ELVIS)
  • ΚΟΣΜΟΤΕΚ-PUMPS        (Υλοποιητής Λογισμικού – LIALIAS)
  • LOGICOM                       (Υλοποιητής Λογισμικού – LOGICOM)
  • PRINTEC                        (Υλοποιητής Λογισμικού – GSI)
  • SINGULARLOGIC           (Υλοποιητής Λογισμικού – SINGULARLOGIC)
  • ΣΠΥΡΙΔΗΣ                       (Υλοποιητής Λογισμικού – SPYRIDES)
  • ZETES                             (Υλοποιητής Λογισμικού – ZETES)

 

 

Δελτίο Τύπου: Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη διασύνδεση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια με τη ΓΓΠΣ σε σχέση.

 

Ανακοινώνεται η λίστα των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο την 18/03/2014. Από το σύνολο των 2207 πρατηρίων που έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία μητρώου, τα:
 

 • 1684 εγγραφές πρατηρίων που οριστικοποίησαν τα στοιχεία τους. Τα στοιχεία των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους με ή χωρίς λάθη είναι εδώ.
   
 • 523 εγγραφές δεν έχουν οριστικοποιήσει εκ των οποίων 131 εγγραφές από την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (φάση Α). Τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν έχουν οριστικοποιήσει είναι εδώ.

Η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε διασταυρώσεις με το υπουργείο Μεταφορών και Ανάπτυξης για τη διακρίβωση του περιεχομένου τους, καθώς τα πρατήρια της φάσης Α και Β που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο.
 

Πρατήρια με λανθασμένα στοιχεία θα θεωρηθούν ως μη οριστικοποιημένα, στα όποια θα υποληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πρατηριούχοι να επιβεβαιώσουν την αρτιότητα των στοιχείων που έχουν εισάγει και να τεκμηριώσουν πιθανές αλλαγές με ρητή αναφορά προβλήματος στο σύστημα Εισροών- Εκροών της ΓΓΠΣ.
 

Τονίζεται ότι τα πρατήρια της Φάσης Α και Β που δεν έχουν οριστικοποιήσει την εγγραφή τους η δεν έχουν εγγραφεί καθόλου δεν θα επιτραπεί η αποστολή στοιχείων εισροών-εκροών από το πρατήριο προς τη ΓΓΠΣ από 1/4/2014, με όλες τις προβλεπόμενες κατά το νομό συνέπειες. Για το λόγο αυτό οι εγγραφές στη υπηρεσία μητρώου, θα παραμείνουν ανοιχτές προς τους πρατηριούχους που δεν έχουν οριστικοποιήσει, με εκπρόθεσμο χαρακτηρισμό υποβολής στοιχείων.

Eπίσης ανακοινώνεται η λίστα υλοποίητων λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς την Φάση Α’ δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν προκριθεί για τη Φάση Β’ οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά:

 

 • ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ        (Υλοποιητής Λογισμικού – ALFA PRATIRION)
• ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ                 (Υλοποιητής Λογισμικού – ARABATZIS)
• ΑΤΡΕΥΣ                            (Υλοποιητής Λογισμικού – BARRACUDA SOFT)
• ΕΛΒΗΣ                             (Υλοποιητής Λογισμικού – ELVIS)
• ΚΟΣΜΟΤΕΚ-PUMPS        (Υλοποιητής Λογισμικού – LIALIAS)
• LOGICOM                       (Υλοποιητής Λογισμικού – LOGICOM)
• PRINTEC                        (Υλοποιητής Λογισμικού – GSI)
• SINGULARLOGIC           (Υλοποιητής Λογισμικού – SINGULARLOGIC)
• ΣΠΥΡΙΔΗΣ                       (Υλοποιητής Λογισμικού – SPYRIDES)
• ZETES                             (Υλοποιητής Λογισμικού – ZETES)

 

Οι υπόλοιποι υλοποιητές δεν έχουν περατώσει επί του παρόντος τα απαιτούμενα βήματα της Φάσης Α ώστε να προχωρήσουν στη Φάση Β’ των δοκίμων αποστολής στοιχείων προς της ΓΓΠΣ, και συνεπώς δε διαθέτουν επάρκεια λογισμικού για την αποστολή δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ.
 

Η Φάση Α’ περιλάμβανε της περάτωση της υλοποίησης της διεπαφής αποστολής στοιχείων εισροών εκροών του αντίστοιχου λογισμικού, σε δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.
Η Φάση Β’ περιλαμβάνει αποστολή στοιχείων από ένα Πραγματικό πρατήριο, στη δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ, ώστε να διακριβωθεί ότι η επαφή του εγκατεστημένου λογισμικού εισροών-εκροών, λειτούργει επαρκώς στην αποστολή:
 

1) Δελτία σε πραγματικό χρόνο (Δελτία Παραλαβής, Εξαγωγής, Επιστροφής, Λιτρομέτρηση)
2) tankcheck για όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου κάθε 5 λεπτά
3) Ισοζύγια τέλους ημέρας
4) Ειδοποιήσεις σφαλμάτων/προβλήματος (Alerts)
5) Αλλαγές τιμών πώλησης καυσίμου.