ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΕΝ/ΛΩΝ

Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του Τομέα (Ταμείου) Επικουρικής Ασφάλισης, Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ). Ουσιαστικά η ΥΑ, δεν επιφέρει μεταβολές στο ισχύον καθεστώς του Ταμείου, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του (Αριθ. Φ.20210/4231/152/04 – ΦΕΚ 427 Β’/2-3-04).

 Η νέα Υπουργική Απόφαση, κωδικοποιεί τις προηγούμενες διατάξεις και ρυθμίζει θέματα εφαρμογών στις εισφορές και στις συντάξεις. Οι εισφορές καθορίζονται από 1.12.2012 στο 6% της ασφαλιστικής κατηγορίας που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του ΠΔ 258/05, και οι συντάξεις στο 20%. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπονταν στο άρθρο 23 του καταστατικού του ΤΕΑΠΥΚ και απλώς, για τις εισφορές δεν εφαρμόζονταν, δεδομένου ότι αυτές καθορίζονταν ως ποσοστό 0,495% επί των αγορών, το οποίο καταργήθηκε  με απόφαση της τρόικας το 2012.

 Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΒΕ κ. Μιχάλης Κιούσης:

«Η νέα Υπουργική Απόφαση, με βάση τα νέα δεδομένα, δεν είναι αρνητική. Θα έλεγα μάλιστα ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Δεν εισάγει αρνητικές ρυθμίσεις, αντίθετα κωδικοποιεί τις προηγούμενες διατάξεις και ρυθμίζει πολλά θέματα με προσαρμογή στις συνθήκες της κρίσης, όπως οι χαμηλές εισφορές, η κατάταξη σε νέες ασφαλιστικές κλάσεις, η απόδοση μιας εισφοράς για μία ασφάλιση, κάτι που δεν υπήρχε και, κυρίως, η απόδοση πρόσθετης σύνταξης σε όσους βενζινοπώλες ασφαλίστηκαν στο ΤΕΑΠΥΚ μετά το 1992 και έχουν καταβάλει, με το παλιό σύστημα, πρόσθετες εισφορές, πάνω από την ασφαλιστικής τους κλάση, ποσά που θα υπολογιστούν και θα αποδοθούν εντόκως. Οι δε συντάξεις θα είναι αναλογικές των εισφορών και δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο να αποδίδονται, από κάποιους συναδέλφους, υπέρογκες εισφορές, οι οποίες θα ήταν αδύνατο να ανταποδοθούν ως συντάξεις. Για τους παλιούς, πριν το 1993 ασφαλισμένους στο Ταμείο, ο υπολογισμός συντάξεων δεν θίγεται καθόλου».

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου της ΟΒΕ ΕΔΩ