ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΥΚ

Ανάλυση των νέων εισφορών του Ταμείου Βενζινοπωλών

 

Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του Τομέα (Ταμείου) Επικουρικής Ασφάλισης, Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ). Ουσιαστικά η ΥΑ, δεν επιφέρει μεταβολές στο ισχύον καθεστώς του Ταμείου, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του (Αριθ. Φ.20210/4231/152/04 – ΦΕΚ 427 Β’/2-3-04).

 

Η νέα Υπουργική Απόφαση, κωδικοποιεί τις προηγούμενες διατάξεις και ρυθμίζει θέματα εφαρμογών στις εισφορές και στις συντάξεις. Οι εισφορές καθορίζονται από 1.12.2012 στο 6% της ασφαλιστικής κατηγορίας που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του ΠΔ 258/05, και οι συντάξεις στο 20%. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπονταν στο άρθρο 23 του καταστατικού του ΤΕΑΠΥΚ και απλώς, για τις εισφορές δεν εφαρμόζονταν, δεδομένου ότι αυτές καθορίζονταν ως ποσοστό 0,495% επί των αγορών, το οποίο καταργήθηκε  με απόφαση της τρόικας το 2012.

 

Έκτοτε, το ταμείο έμεινε χωρίς εισφορές και στο μεταξύ δέχθηκε απανωτά κτυπήματα από  το «κούρεμα» των ομολόγων του κατά 115 εκ. ευρώ, και το  αναγκαστικό δάνειο, στον ΟΑΕΕ ύψους 110 εκ. ευρώ από τα αποθεματικά του, τα οποία ακόμη δεν επεστράφησαν. Οι βενζινοπώλες έδωσαν μάχη για να μην ανατραπεί ο τρόπος είσπραξης των συνδρομών και ο αντίστοιχος υπολογισμός των συντάξεων. Ωστόσο οι κυβερνητικές και μνημονιακές πολιτικές επιβλήθηκαν και το Ταμείο βρέθηκε σε δεινή οικονομική θέση.

 

Η κατάργηση της εισφοράς πρόβλεπε έκδοση αναλογιστικής μελέτης για καθορισμό νέων εισφορών, η οποία εκδόθηκε μόλις τον Δεκέμβρη του 2013, πράγμα που καθυστέρησε πολύ την έκδοση απόφασης.

 

Η απόφαση δεν θίγει καθόλου τους παλιούς, πριν το 1993 ασφαλισμένους στο Ταμείο και ο υπολογισμός και απόδοση σύνταξης γίνεται με ειδικό αλγόριθμο επί των εισφορών τους.

 

Για τους μετά το 1992 ασφαλισμένους στο ΤΕΑΠΥΚ και μέχρι τις 31.11.2012, επαναλαμβάνεται η διάταξη του Ταμείου για υπολογισμό της εισφοράς 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος βάσει του ν. 2084/92 ενώ από 1.1.22012 θα γίνεται ο ίδιος υπολογισμός αλλά βάση των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΠΔ 258/05. Οι διαφορές δε μεταξύ τους είναι μικρότερες του 10%.

 

Συνοπτικά οι αλλαγές μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

 

1.     Τα άρθρα 7 και 8 που τροποποιούν τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού ΤΕΑΠΥΚ, έχουν τις ίδιες διατάξεις που υπήρχαν, απλώς κωδικοποιούνται.

 

2.     Οι παλιοί ασφαλισμένοι σε κύριο ταμείο που είναι παλιοί και στο ΤΕΑΠΥΚ (μέχρι 31.12.1992) έχουν τον παλιό (ευνοϊκό) υπολογισμό σύνταξης (άρθρο 22), για ασφάλιση μέχρι 31.11.2012.

 

3.     Οι παλιοί ασφαλισμένοι σε κύριο ταμείο, πριν την 1.1.1993, που μπήκαν στο ΤΕΑΠΥΚ μετά την 1.1.1993 έχουν τον υπολογισμό εισφοράς και σύνταξης του ν. 2084/92 μέχρι 31.11.2012 και του ΠΔ 258/05 μετά την 31.11.2012, δηλαδή στο 6% και 20% αντίστοιχα της ασφαλιστικής κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους ασφαλισμένους και σε κύριο ταμείο και στο ΤΕΑΠΥΚ.

 

4.     Οι, μετά το 1992, ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΥΚ έχουν από πρώτη άποψη, δυσμενέστερο υπολογισμό σε σχέση με τους παλιούς του ΤΕΑΠΥΚ. Η διαφορά όμως προβλέπεται να καλυφθεί με βάση την παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής της ΥΑ για την προσαύξηση των συντάξεων για τα υπερβάλλοντα ποσά. Η σχετική παράγραφος αναφέρει: «3. Τα ποσά των ατομικών ειδικών λογαριασμών που προκύπτουν από καταβληθείσες εισφορές πέραν της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, χορηγούνται για προσαύξηση της σύνταξης».

 

5.     Προβλέπεται ότι για τα παραπάνω επιπλέον ποσά σύνταξης, θα αποδοθούν προσαυξημένα με όλους τους τόκους από έναρξη καταβολής εισφορών. Τα επιτόκια με τα οποία θα προσαυξηθούν τα ποσά των επιπλέον συντάξεων, κυμαίνονται από 1,87% το 2012 μέχρι 19,50% το 1994.  

 

6.     Προβλέπεται ότι θα ισχύει «μια ασφάλιση – μία εισφορά», ανεξαρτήτως πόσα πρατήρια και άδειες διαθέτει κάθε πρατηριούχος. Μέχρι 31.11.2012 ίσχυε η εισφορά 0,495%, πάνω στις αγορές όλων των πρατηρίων που διέθετε ο κάθε ασφαλισμένος ενώ θα λάμβανε μία σύνταξη, προσαυξημένη με υπουργική απόφαση, αν εκδίδονταν.

 

7.     Οι μέχρι τώρα μη καταβληθείσες εισφορές, θα καταβληθούν αναδρομικά. Αν η απόφαση ισχύσει από τον Ιούνιο του 2014, τότε θα υπολογιστούν καθυστερούμενες εισφορές 18 μηνών, χωρισμένες σε 24 ισόποσες δόσεις, μαζί με τις κανονικές δόσεις. Για παράδειγμα, για την 10η υποχρεωτική κλάση, το ποσό θα ανέρχεται περίπου στα 88,50 ευρώ μηνιαίως. Αυτά θα προστίθενται επί 24 μήνες στα 118 ευρώ της τρέχουσας εισφοράς. Δηλαδή επί 24 μήνες η εισφορά συνολικά θα είναι 206 ευρώ κι μετά θα επανέλθει στα 118 ευρώ. Η καταβολή των αναδρομικών γίνεται  για να μην υπάρξει ασφαλιστικό κενό για το Ταμείο και για τον ασφαλισμένο, με αρνητικές συνέπειες στον υπολογισμό του τελικού ποσού της σύνταξης.

 

8.     Σύνταξη χορηγείται μόλις επέλθει το δικαίωμα και καμία εισφορά δεν θα επιστρέφεται.

 

9.     Οι Κοινωνοί δικαιώματος συνταξιοδότησης λαμβάνουν μία ακέραιη σύνταξη που κατανέμεται αναλογικά σε αυτούς, όπως προβλέπονταν και στο παλιό καταστατικό.

 

10.Για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει ό,τι και για τον ΟΑΕΕ και η καταβολή θα πραγματοποιείται με ταχυπληρωμή.

 

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες-ΑΕΠ

Καθορισμός εισφορών στο 6% και συντάξεων στο 20%, βάσει του ΠΔ 258/05, που ισχύουν από 1.12.2012.

 

Ασφαλιστική Κατηγορία

Ποσά Κατηγοριών από 1.1.2008 (ΑΕΠ)

Ασφαλιστική εισφορά 6% της Ασφαλιστικής Κατηγορίας

(ΠΔ 258/05)

Σύνταξη

20% της Ασφαλιστικής Κατηγορίας

 (ΠΔ 258/05)

1

725,75

2

886,39

3

1.058,11

4

1.155,16

5

1.332,44

79,94

266,48

6

1.502,79

90,17

300.54

7

1.606,93

96,37

321,26

8

1.737,60

104,25

347,52

9

1.855,00

111,30

371,10

10

1.972,46

118,34

394,49

11

2.089,86

125,39

417,97

12

2.207,26

132,43

441,45

13

2.324,72

139,48

464,94

14

2.442,13

146,52

488,42

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες ισχύουσες από 1-1-2008 με την υπ’ αριθμ. 10035/9101/386/08 (φεκ-785 β/5-5-08) Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες-ΑΕΠ του ν. 2084/1992.

Οι  συντάξεις, για τις επικουρικές για νέους ασφαλισμένους από 1.1. 1993 μέχρι 31.11.2012

 

Απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας: Φ.80000/10241/425/23.4.2008

 

Συντάξεις

Ασφαλιστική
κατηγορία

Ποσά ΑΕΠ σε ευρώ
από 1.10.2008

Υπολογισμός συντάξεων για ασφαλισμένους  από 1.1.1993 μέχρι 31.11.2012

693,35

852,63

1.010,86

1.168,60

1.319,65

263,93

1.435,66

287,13

1.547,81

309,42

1.659,99

332,00

1.772,15

354,43

10η

1.884,34

376,86

11η

1.996,51

399,30

12η

2.108,67

421,73

13η

2.220,85

444,17

14η

2.333,02

466,60

 

Τα παραπάνω ποσά συντάξεων θα αυξάνονται με τα επί πλέον ποσά εισφορών που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους, τα οποία θα προσαυξηθούν με τόκους οι οποίοι θα υπολογίζονται με βάση των πίνακα του άρθρου 8 παρ.1