ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

Η  ομοσπονδία  µας ως  δευτεροβάθμιος  φορέας   προτείνει την  συμμετοχή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραµµάτων  κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε µικρές επιχειρήσεις έτους 2014

ΤΟ πρόγραμμα αφοράεργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα  , για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Ø  Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200 )

Ø  Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος

Ø  Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών

Ø  Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος  η ΟΒΕ θα συνεργαστεί με το ΚΔΒΜ2  ΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέματα  Πωλήσεων και Συμπεριφοράς

Προωθητικές Ενέργειες

              Προστασία   Περιβάλλοντος  

              Ατυχήματα   -Παραλαβή       καυσίμων    

              Κανόνες    Ασφαλούς    λειτουργίας Πρατηρίου

             Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών.

             Υγιεινή και Ασφάλεια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν  ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία  του ΚΔΒΜ2  ΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ

Καπνικαρέας 19α, 105 56, Αθήνα

Τηλ.: 210 3310240 | Fax: 2103310267

e-mail: zerva@taseism.gr

Διστόμου 7-9 & 34ου Συντάγματος Πεζικού,
ΤΚ 18532, Πειραιάς
τηλ:  210 4110595

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη, και τη σφραγίδα της επιχείρησης) ΕΔΩ

1)      ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου

2)      Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου

3)      Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του  Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2  ΤΑΣΕΙΣ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  τηλ. 210 3310240 – 210 4110595 κα Ζέρβα Αγγελική