ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΒΕ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος για επιδότηση πρατηρίων στην Επικράτεια

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την από 22/05/2014 ανακοίνωση της Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις 10/06/2014 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιδότησης για τον Γ’ Κύκλο που καλύπτει σχεδόν όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Επειδή ο χρόνος που διατέθηκε κρίθηκε ιδιαίτερα περιορισμένος και ανεπαρκής, μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα για όσους πρατηριούχους δεν προλάβουν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 10/06/2014, να υποβάλλουν κανονικά αίτηση επιδότησης στο νέο κύκλο ο οποίος σύμφωνα με δέσμευση του ΥΠ.Α.ΑΝ θα ξεκινήσει   εντός ολίγων ημερών

Μετά από απαίτηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος στο  χρονικό διάστημα που θα είναι ανοικτός ο Νέος Κύκλος, θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και από συναδέλφους πρατηριούχους του Α΄ και Β΄ Κύκλου (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο ,Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα) οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατό να ενταχθούν το περασμένο χρονικό διάστημα.