ΕΠΕΙΓΟΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον Έ κύκλο (δικαιούχοι που δεν έχουν ενταχθεί στους κύκλους Α’, Β’και Γ’) από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 (ώρα 11:00πμ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για την ένταξη στη δράση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης  (ΦΕΚ δημοσίευσης (1125/Β/05-05-2014)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την Τετάρτη 11 Ιουνίου  2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-gas-station.ktpae.gr.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται την ενότητα Ανακοινώσεις για ό,τι νεότερο αφορά στην εξέλιξη της δράσης.

Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο αρωγής υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα και τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:30 πμ. έως 17:30μμ. στο τηλέφωνο 2131300700.