ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Α & Β ΚΥΚΛΟΥ

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έως σήμερα ένταξη 1.306 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ 7.147.150€ σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις ένταξης:

Φ2-375/10.02.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΒΦ-ΓΚ3)

Φ2-1102/28.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ)

Φ2-1286/12.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΔΦ-Β5Ν)

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εντάξεις που αφορούν:

  • Προτάσεις του Α΄ Κύκλου κατόπιν εξέτασης των σχετικών ενστάσεων των δικαιούχων
  • Υπολειπόμενες ορθές και πλήρης προτάσεις Β΄ κύκλου
  •  Προτάσεις του Β΄ Κύκλου κατόπιν εξέτασης των σχετικών ενστάσεων των δικαιούχων

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι άμεσα θα αρχίσει και η αξιολόγηση των αιτήσεων υποβολής του Γ΄ Κύκλου που αφορά δικαιούχους της λοιπής επικράτειας.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |