ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 ·Fax.: (210)3301977

EMail: info@obe.grInternet:http://www.obe.gr

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.6915

Αθήνα, 9Οκτωβρίου 2015

 

Προς

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Κοινοποίηση : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

 Θέμα: Δήλωση αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ

 

Κύριοι,

Σε συνέχεια του υπ.αρ.πρωτ.6907/30-9-2015 εγγράφου μας σχετικά με την ενημέρωση που γίνεται από το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ότι  οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων οφείλουν να δηλώσουν στη σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης και ότι στη δήλωση θα αναγραφούν μόνο τα  αντλήσιμα αποθέματα από αυτά που γράφει το σύστημα εισροών – εκροών, αφαιρώντας δηλαδή όσα δεν αντλούνται, θέτουμε το εξής πρόβλημα:

Επειδή σε ένα έλεγχο οι πρατηριούχοι θα είναι εκτεθειμένοι λόγω του ότι πως ένα πραγματικό υπόλοιπο θα συμφωνεί με ένα λογιστικό υπόλοιπο , πως όταν το ένα σύστημα μετράει στη φυσική θερμοκρασία και το άλλο στους 15ο  και για οποιοδήποτε λάθος θα κληθούν οι πρατηριούχοι για άλλη μια φορά να πληρώνουν υπέρογκα πρόστιμα και επειδή πλησιάζει η λήξη δήλωσης αποθεμάτων και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση  θα παρακαλούσαμε όπως έχουμε άμεσα γραπτώς την σχετική απόφαση, ώστε να τους ενημερώσουμε και να κατοχυρωθούν νομοθετικώς για την διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων.