ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 11/4/17-24/4/17

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/04/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,478 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.144,194 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.215,831 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 903,501 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 694,573 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 481,350 LPG
LPG Auto 491,780 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 308,250 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 294,180

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,152,431 UNLEADED LRP 1,193,151
UNLEADED 95 1,149,146 UNLEADED 95 1,148,262
UNLEADED 100 1,220,956 UNLEADED 100 1,220,987
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,427 DIΕSEL AUTO BIO 909,329
HEATING GASOIL 701,285 HEATING GASOIL 700,106
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 489,670 LPG 484,560
LPG Auto 500,390 LPG Auto 499,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,880
ΒΕΑ 35/40 312,920 ΒΕΑ 30/45 311,740
ΒΕΘ 50/70 298,820

ΠΕΜΠΤΗ 20/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 20/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,753 UNLEADED LRP 1.197,474
UNLEADED 95 1.153,458 UNLEADED 95 1.152,573
UNLEADED 100 1.225,533 UNLEADED 100 1.225,574
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,326 DIΕSEL AUTO BIO 915,228
HEATING GASOIL 707,153 HEATING GASOIL 705,973
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,990 LPG 491,860
LPG Auto 507,870 LPG Auto 507,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,560
ΒΕΑ 35/40 316,650 ΒΕΑ 30/45 315,470
ΒΕΘ 50/70 302,510

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,158,635 UNLEADED LRP 1.199,366
UNLEADED 95 1,155,319 UNLEADED 95 1.154,455
UNLEADED 100 1,227,608 UNLEADED 100 1.227,658
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,828 DIΕSEL AUTO BIO 917,750
HEATING GASOIL 709,463 HEATING GASOIL 708,283
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 500,370 LPG 495,250
LPG Auto 511,150 LPG Auto 510,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,290
ΒΕΑ 35/40 317,430 ΒΕΑ 30/45 316,250
ΒΕΘ 50/70 303,250

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,587 UNLEADED LRP 1.201,307
UNLEADED 95 1.157,262 UNLEADED 95 1.156,377
UNLEADED 100 1.229,733 UNLEADED 100 1.229,773
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,649 DIΕSEL AUTO BIO 919,560
HEATING GASOIL 711,323 HEATING GASOIL 710,133
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 501,840 LPG 496,690
LPG Auto 512,520 LPG Auto 511,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,550
ΒΕΑ 35/40 318,730 ΒΕΑ 30/45 317,550
ΒΕΘ 50/70 304,520

ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.159,153 UNLEADED LRP 1.199,874
UNLEADED 95 1.155,828 UNLEADED 95 1.154,954
UNLEADED 100 1.228,279 UNLEADED 100 1.228,329
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,411 DIΕSEL AUTO BIO 917,323
HEATING GASOIL 709,370 HEATING GASOIL 708,191
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,750 LPG 494,600
LPG Auto 510,340 LPG Auto 509,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,550
ΒΕΑ 35/40 317,730 ΒΕΑ 30/45 316,550
ΒΕΘ 50/70 303,520

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,164 UNLEADED LRP 1.196,894
UNLEADED 95 1.152,848 UNLEADED 95 1.151,983
UNLEADED 100 1.225,167 UNLEADED 100 1.225,218
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,658 DIΕSEL AUTO BIO 913,580
HEATING GASOIL 705,150 HEATING GASOIL 703,971
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,860 LPG 492,740
LPG Auto 507,990 LPG Auto 507,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,800
ΒΕΑ 35/40 315,950 ΒΕΑ 30/45 314,780
ΒΕΘ 50/70 301,760

ΤΡΙΤΗ 11/04/2017

ΤΡΙΤΗ 11/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,309 UNLEADED LRP 1.193,010
UNLEADED 95 1.148,993 UNLEADED 95 1.148,099
UNLEADED 100 1.221,160 UNLEADED 100 1.221,190
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,261 DIΕSEL AUTO BIO 910,163
HEATING GASOIL 701,530 HEATING GASOIL 700,330
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,120 LPG 491,960
LPG Auto 506,960 LPG Auto 506,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,770
ΒΕΑ 35/40 313,910 ΒΕΑ 30/45 312,720
ΒΕΘ 50/70 299,740