ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,920 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.150,082 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.212,780 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,985 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 738,833 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 502,310 LPG
LPG Auto 504,770 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 333,290 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 321,140

ΤΡΙΤΗ 30/01/2018

ΤΡΙΤΗ 30/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.155,319 UNLEADED LRP 1.196,030
UNLEADED 95 1.152,471 UNLEADED 95 1.151,719
UNLEADED 100 1.215,281 UNLEADED 100 1.215,322
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,704 DIΕSEL AUTO BIO 945,809
HEATING GASOIL 741,274 HEATING GASOIL 740,267
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 507,950 LPG 504,460
LPG Auto 509,840 LPG Auto 510,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,990
ΒΕΑ 35/40 334,410 ΒΕΑ 30/45 333,400
ΒΕΘ 50/70 322,240

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΕΩΣ 29/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΕΩΣ 29/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,835 UNLEADED LRP 1.197,525
UNLEADED 95 1.153,987 UNLEADED 95 1.153,204
UNLEADED 100 1.216,969 UNLEADED 100 1.216,969
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,629 DIΕSEL AUTO BIO 946,694
HEATING GASOIL 742,758 HEATING GASOIL 741,711
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 513,610 LPG 510,080
LPG Auto 515,230 LPG Auto 515,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,070
ΒΕΑ 35/40 335,550 ΒΕΑ 30/45 334,520
ΒΕΘ 50/70 323,350

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,132 UNLEADED LRP 1.196,864
UNLEADED 95 1.153,275 UNLEADED 95 1.152,523
UNLEADED 100 1.216,471 UNLEADED 100 1.216,522
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,836 DIΕSEL AUTO BIO 945,931
HEATING GASOIL 742,382 HEATING GASOIL 741,375
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 518,600 LPG 515,090
LPG Auto 520,670 LPG Auto 520,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,550
ΒΕΑ 35/40 336,070 ΒΕΑ 30/45 335,060
ΒΕΘ 50/70 323,830

ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018

ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,194 UNLEADED LRP 1.193,894
UNLEADED 95 1.150,326 UNLEADED 95 1.149,553
UNLEADED 100 1.213,664 UNLEADED 100 1.213,695
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,965 DIΕSEL AUTO BIO 944,050
HEATING GASOIL 740,837 HEATING GASOIL 739,810
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 521,140 LPG 517,600
LPG Auto 524,100 LPG Auto 524,360
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,860
ΒΕΑ 35/40 336,450 ΒΕΑ 30/45 335,420
ΒΕΘ 50/70 324,160

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.151,577 UNLEADED LRP 1.192,267
UNLEADED 95 1.148,699 UNLEADED 95 1.147,905
UNLEADED 100 1.212,160 UNLEADED 100 1.212,160
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,598 DIΕSEL AUTO BIO 943,653
HEATING GASOIL 740,287 HEATING GASOIL 739,230
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,390 LPG 520,820
LPG Auto 528,250 LPG Auto 528,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,170
ΒΕΑ 35/40 337,810 ΒΕΑ 30/45 336,760
ΒΕΘ 50/70 325,500

ΤΡΙΤΗ 23/01/2018

ΤΡΙΤΗ 23/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,699 UNLEADED LRP 1.189,379
UNLEADED 95 1.145,811 UNLEADED 95 1.145,027
UNLEADED 100 1.209,292 UNLEADED 100 1.209,292
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,040 DIΕSEL AUTO BIO 943,084
HEATING GASOIL 739,576 HEATING GASOIL 738,517
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,590 LPG 523,010
LPG Auto 531,400 LPG Auto 531,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,180
ΒΕΑ 35/40 337,830 ΒΕΑ 30/45 336,780
ΒΕΘ 50/70 325,510

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΕΩΣ 22/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΕΩΣ 22/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.146,969 UNLEADED LRP 1.187,691
UNLEADED 95 1.144,091 UNLEADED 95 1.143,328
UNLEADED 100 1.207,552 UNLEADED 100 1.207,593
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,070 DIΕSEL AUTO BIO 943,154
HEATING GASOIL 739,566 HEATING GASOIL 738,539
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 528,440 LPG 524,900
LPG Auto 533,830 LPG Auto 534,110
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,530
ΒΕΑ 35/40 337,170 ΒΕΑ 30/45 336,150
ΒΕΘ 50/70 324,840

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.146,471 UNLEADED LRP 1.187,151
UNLEADED 95 1.143,593 UNLEADED 95 1.142,800
UNLEADED 100 1.207,024 UNLEADED 100 1.207,024
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,464 DIΕSEL AUTO BIO 944,517
HEATING GASOIL 741,151 HEATING GASOIL 740,094
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,070 LPG 526,490
LPG Auto 535,560 LPG Auto 535,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,690
ΒΕΑ 35/40 337,340 ΒΕΑ 30/45 336,290
ΒΕΘ 50/70 325,020

ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018

ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,332 UNLEADED LRP 1.186,064
UNLEADED 95 1.142,444 UNLEADED 95 1.141,701
UNLEADED 100 1.205,976 UNLEADED 100 1.206,037
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,155 DIΕSEL AUTO BIO 945,249
HEATING GASOIL 742,677 HEATING GASOIL 741,671
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,170 LPG 526,640
LPG Auto 535,500 LPG Auto 535,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,840
ΒΕΑ 35/40 337,490 ΒΕΑ 30/45 336,470
ΒΕΘ 50/70 325,140

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,146,675 UNLEADED LRP 1,187,375
UNLEADED 95 1,143,777 UNLEADED 95 1,142,993
UNLEADED 100 1,207,552 UNLEADED 100 1,207,562
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 948,819 DIΕSEL AUTO BIO 947,863
HEATING GASOIL 746,206 HEATING GASOIL 745,138
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 531,020 LPG 527,420
LPG Auto 535,880 LPG Auto 536,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,970
ΒΕΑ 35/40 339,720 ΒΕΑ 30/45 338,670
ΒΕΘ 50/70 327,330

ΤΡΙΤΗ 16/01/2018

ΤΡΙΤΗ 16/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,824 UNLEADED LRP 1,188,555
UNLEADED 95 1,144,915 UNLEADED 95 1,144,163
UNLEADED 100 1,208,986 UNLEADED 100 1,209,037
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,630 DIΕSEL AUTO BIO 949,704
HEATING GASOIL 748,606 HEATING GASOIL 747,579
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,610 LPG 529,040
LPG Auto 537,100 LPG Auto 537,390
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,940
ΒΕΑ 35/40 341,740 ΒΕΑ 30/45 340,710
ΒΕΘ 50/70 329,290

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΕΩΣ 15/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΕΩΣ 15/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,149,502 UNLEADED LRP 1,190,202
UNLEADED 95 1,146,573 UNLEADED 95 1,145,779
UNLEADED 100 1,211,082 UNLEADED 100 1,211,102
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 951,534 DIΕSEL AUTO BIO 950,589
HEATING GASOIL 749,776 HEATING GASOIL 748,719
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,840 LPG 532,220
LPG Auto 540,380 LPG Auto 540,650
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,100
ΒΕΑ 35/40 343,040 ΒΕΑ 30/45 341,990
ΒΕΘ 50/70 330,500

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,862 UNLEADED LRP 1,189,592
UNLEADED 95 1,145,912 UNLEADED 95 1,145,149
UNLEADED 100 1,210,613 UNLEADED 100 1,210,664
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,966 DIΕSEL AUTO BIO 950,040
HEATING GASOIL 749,329 HEATING GASOIL 748,302
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,670 LPG 534,070
LPG Auto 542,540 LPG Auto 542,840
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,550
ΒΕΑ 35/40 343,420 ΒΕΑ 30/45 342,490
ΒΕΘ 50/70 330,840

ΠΕΜΠΤΗ 11/01/2018

ΠΕΜΠΤΗ 11/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,144,722 UNLEADED LRP 1,185,442
UNLEADED 95 1,141,783 UNLEADED 95 1,141,000
UNLEADED 100 1,206,392 UNLEADED 100 1,206,444
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,904 DIΕSEL AUTO BIO 946,968
HEATING GASOIL 746,379 HEATING GASOIL 745,332
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 536,770 LPG 533,160
LPG Auto 542,080 LPG Auto 542,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,250
ΒΕΑ 35/40 342,220 ΒΕΑ 30/45 341,190
ΒΕΘ 50/70 329,650

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,141,946 UNLEADED LRP 1,182,646
UNLEADED 95 1,139,006 UNLEADED 95 1,138,203
UNLEADED 100 1,203,494 UNLEADED 100 1,203,515
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,951 DIΕSEL AUTO BIO 944,995
HEATING GASOIL 744,732 HEATING GASOIL 743,674
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 536,130 LPG 532,500
LPG Auto 541,940 LPG Auto 542,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,750
ΒΕΑ 35/40 341,710 ΒΕΑ 30/45 340,660
ΒΕΘ 50/70 329,150

ΤΡΙΤΗ 09/01/2018

ΤΡΙΤΗ 09/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,166 UNLEADED LRP 1,180,866
UNLEADED 95 1,137,236 UNLEADED 95 1,136,444
UNLEADED 100 1,201,593 UNLEADED 100 1,201,613
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,985 DIΕSEL AUTO BIO 944,019
HEATING GASOIL 744,162 HEATING GASOIL 743,094
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,520 LPG 531,900
LPG Auto 541,630 LPG Auto 541,890
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 325,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,550
ΒΕΑ 35/40 341,480 ΒΕΑ 30/45 340,420
ΒΕΘ 50/70 328,940

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΕΩΣ 08/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΕΩΣ 08/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,139,332 UNLEADED LRP 1,180,032
UNLEADED 95 1,136,413 UNLEADED 95 1,135,609
UNLEADED 100 1,200,637 UNLEADED 100 1,200,657
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,164 DIΕSEL AUTO BIO 942,209
HEATING GASOIL 742,779 HEATING GASOIL 741,721
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,130 LPG 531,510
LPG Auto 541,540 LPG Auto 541,790
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,420 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,360
ΒΕΑ 35/40 339,260 ΒΕΑ 30/45 338,210
ΒΕΘ 50/70 326,750

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,736 UNLEADED LRP 1,181,436
UNLEADED 95 1,137,816 UNLEADED 95 1,137,013
UNLEADED 100 1,202,121 UNLEADED 100 1,202,142
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,124 DIΕSEL AUTO BIO 942,158
HEATING GASOIL 743,094 HEATING GASOIL 742,037
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,670 LPG 535,050
LPG Auto 545,520 LPG Auto 545,780
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,880
ΒΕΑ 35/40 337,800 ΒΕΑ 30/45 336,750
ΒΕΘ 50/70 325,280

ΠΕΜΠΤΗ 04/01/2018

 

ΠΕΜΠΤΗ 04/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,271 UNLEADED LRP 1,182,971
UNLEADED 95 1.139,332 UNLEADED 95 1,138,539
UNLEADED 100 1.203,820 UNLEADED 100 1,203,840
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,483 DIΕSEL AUTO BIO 941,527
HEATING GASOIL 742,189 HEATING GASOIL 741,121
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 541,410 LPG 537,780
LPG Auto 548,590 LPG Auto 548,850
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,780
ΒΕΑ 35/40 335,750 ΒΕΑ 30/45 334,690
ΒΕΘ 50/70 323,190

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,627 UNLEADED LRP 1.183,226
UNLEADED 95 1.139,677 UNLEADED 95 1.138,783
UNLEADED 100 1.204,338 UNLEADED 100 1.204,257
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 941,406 DIΕSEL AUTO BIO 939,839
HEATING GASOIL 740,877 HEATING GASOIL 739,047
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,890 LPG 539,290
LPG Auto 550,330 LPG Auto 550,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,740
ΒΕΑ 35/40 334,230 ΒΕΑ 30/45 332,690
ΒΕΘ 50/70 321,640

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01/2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,230 UNLEADED LRP 1.182,809
UNLEADED 95 1.139,270 UNLEADED 95 1.138,366
UNLEADED 100 1.204,186 UNLEADED 100 1.204,084
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 938,934 DIΕSEL AUTO BIO 937,988
HEATING GASOIL 738,090 HEATING GASOIL 737,043
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 547,430 LPG 545,130
LPG Auto 554,470 LPG Auto 556,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,030
ΒΕΑ 35/40 333,100 ΒΕΑ 30/45 332,050

ΤΡΙΤΗ 02/01/2018

ΤΡΙΤΗ 02/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.142,230 UNLEADED LRP 1.182,809
UNLEADED 95 1.139,270 UNLEADED 95 1.138,366
UNLEADED 100 1.204,186 UNLEADED 100 1.204,084
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 939,585 DIΕSEL AUTO BIO 937,988
HEATING GASOIL 738,894 HEATING GASOIL 737,043
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,770 LPG 545,130
LPG Auto 555,750 LPG Auto 556,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,030
ΒΕΑ 35/40 333,610 ΒΕΑ 30/45 332,050
ΒΕΘ 50/70 320,960