ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ. ΒΙΟΜ.ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

                                                                                             Αρ.Πρωτ. 7093

                                                                           Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Προς το

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

Κύριο Ευστράτιο Ζαφείρη

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Θέμα Καθυστέρηση επιδότησης συστημάτων εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ως προς την επιδότηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών δημιουργώντας τους τεράστια οικονομικά προβλήματα. Οι συνάδελφοι πρατηριούχοι έχουν επιβαρυνθεί το κόστος εγκατάστασης και, διανύοντας μια πολύ δύσκολη εποχή, αναμένουν την επιδότηση προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

Παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εγκριθεί το αίτημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για εκταμίευση του ποσού των 5.600.000 ώστε να συνεχισθεί η καταβολή των επιχορηγήσεων στα πρατήρια που τις δικαιούνται.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης

Ο Γεν. Γραμματέας Άγγελος Τούντας