ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

https://www.contracts.gr/cpv/d2a98398-90ba-4db0-8d8c-3c16116a070cΑμόλυβδη βενζίνη – (CPV: 09132100-4)

 https://www.contracts.gr/cpv/d2a98398-90ba-4db0-8d8c-3c16116a070c

έως 564,3 χιλ. €

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση), για την ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ΄΄ (τμήματα 1,3,4)

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κε.Φ.Ι.Απ Ορεστιάδος και του Κέντρου ψυχικής Υγείας Ορεστιάδος με «καύσιμα», σύμφωνα με το παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης πετρελαίου diesel κίνησης (CPV 09134100-8), αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτ. (CPV 09132100-4) και πετρελαίου diesel θέρμανσης (CPV 09135100-5) στο Νομό Έβρου την ημέρα παράδοσης του, για κάθε είδος, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.600,04€ με Φ.Π.Α.».

έως 190,0 χιλ. €

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

έως 70,6 χιλ. €

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7881/2018 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

έως 112,2 χιλ. €

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

έως 60,0 χιλ. €

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

έως 55,6 χιλ. €

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.