ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/5/2018

ΤΡΙΤΗ 15/05/2018

ΤΡΙΤΗ 15/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,627 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.209,678 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.275,498 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,714 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 925,978 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 546,010 LPG
LPG Auto 552,600 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 385,680 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 373,030