Τον Ιούνιο αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλετών της Εφορίας

πηγή: ΣοφοκλέουςIn

Στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα η διάταξη που απελευθερώνει ποσά διπλάσια ή τριπλάσια των δόσεων που πληρώνονται

Εντός του Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή η χαλάρωση του ασφυκτικού κλοιού της εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Σin, οι συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι στο τελικό στάδιο και σύντομα η σχετική διάταξη θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Το μέτρο είχε εξαγγείλει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στις 19 Απριλίου, προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στους φορολογούμενους και στην αγορά, και έκτοτε μελετάται η διαδικασία εφαρμογής.
Δεν αποκλείεται η διάταξη να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, που θα κατατεθεί στη Βουλή στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Αναλυτικότερα, προωθείται ευνοϊκή ρύθμιση για τους φορολογούμενους με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών προς την εφορία, οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους και είναι συνεπείς στην πληρωμή των μηνιαίων δόσεων.
Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, θα επιτρέπεται η μερική αποδέσμευση των λογαριασμών όσο τηρείται η ρύθμιση. Για κάθε δόση της ρύθμισης που θα πληρώνει ο φορολογούμενος – οφειλέτης θα αποδεσμεύεται από τον λογαριασμό του πολλαπλάσιο ποσό, επί 2, επί 3 ή και περισσότερες φορές από το ύψος της μηνιαίας δόσης.
Αρχικά  η αποδέσμευση θα είναι στο διπλάσιο, και θα αυξάνεται ανάλογα με την πρόοδο αποπληρωμής. Όσο ο οφειλέτης είναι συνεπής στην ρύθμιση κάθε μήνα, θα αυξάνει και το ποσό που θα απελευθερώνεται από τον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι να αρθούν πλήρως τα αναγκαστικά μέτρα.
Παράδειγμα 1: Αν η οφειλή είναι 3.600 ευρώ και έχει ρυθμιστεί σε 12 δόσεις, των 100 ευρώ έκαστη, εφόσον καταβάλει κανονικά τις δόσεις, με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, και την πληρωμή μιας δόσης των 100 ευρώ, η ΑΑΔΕ θα του αποδεσμεύσει ποσό ύψους 200 ή 300 ευρώ ή και μεγαλύτερο ποσό.
Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος χρωστά 10.000 ευρώ και έχει προχωρήσει σε τακτοποίηση της οφειλής στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων καταβάλλοντας 832 ευρώ τον μήνα, ενώ η εφορία έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Με τη νέα ρύθμιση, η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώνει από τον δεσμευμένο λογαριασμό μέχρι και το διπλάσιο ή το τριπλάσιο ποσό της μηνιαίας δόσης δηλαδή μέχρι το ποσό των 1.664 ή 2.496 ευρώ. Όσο ο φορολογούμενος είναι συνεπής στην ρύθμιση κάθε μήνα θα αυξάνει και το ποσό που θα απελευθερώνεται από τον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι να αρθούν πλήρως τα αναγκαστικά μέτρα.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα, το καθεστώς που ισχύει προβλέπει, ότι εφόσον έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη, αυτά αίρονται όταν:

  1. Εξοφληθεί το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο.
  2. Η οφειλή έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του 2014 (προέβλεπε έως και 100 δόσεις) η οποία τηρείται και έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Δηλαδή αν το χρέος ήταν 10.000 ευρώ, θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί οι 5.000 ευρώ. Συγχρόνως ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία θα εξεταστεί σε συνάρτηση με το προφίλ του και η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.
  3. Η οφειλή έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής
  • Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη
  • Έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας της
  • Η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.