Οδικός χάρτης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη

Άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους οφειλέτες – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1363449/odikos-xartis-gia-upagogi-ston-nomo-katseli-stathaki

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Υποχρεωτικά, με δήλωση με την οποία ο αιτών δέχεται την άρση του τραπεζικού απορρήτου θα κατατίθενται πλέον οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη (ν.3969/2010). Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2280) των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η αίτηση που θα κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν από την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της.

Επίσης, με την αίτηση δεν θα κατατίθεται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, αλλά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»