ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 22/6/2018

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,511 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.198,460 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.265,948 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,225 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 923,293 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,300 LPG
LPG Auto 549,530 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 400,570 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 387,540